семейство на български гражданин

С ДВ, бр. 34 от 2019 г., се разшири обхвата на лицата, които попадат в дефиницията „членове на семейство“ по смисъла на ЗЧРБ. До цитиранара законова промяна за възходящи членове на семейство на български гражданин или на неговия съпруг се приемаха единствено такива, който са на издръжка на българския гражданинContinue Reading