Happy New Year 2020 Bulgarian Citizenship

Уважаеми клиенти, 2019 г. е към края си, а това означава, че е време за равносметка. Това е и причината да се обърнем назад и да анализираме най-интересните ни казуси и постигнатите от нас резултати през вече отминаващата година. Като пазители на законността, адвокатите в нашия екип постигнаха множество успехи.Continue Reading

residency in Sofia

В случай, че пребивавате законно на територията на Република България може да кандидатствате за резрешение за продължително пребиваване. Какво представлява разрешението за постоянно пребиваване? Разрешението за постоянно пребиваване представлява разрешение за пребиваване за „неопределен срок“ в Република България. Какво следва да съдържа заявлението за постоянно пребиваване? Заявлението за предоставяне наContinue Reading