разрешение за пребиваване в България - възможности

Събиране на семейства – проявление на основно човешко право Като основно човешко право, правото на семеен живот е предмет на регламентацията и от правото на Европейския съюз в контекста на упражняване на правото на събиране на семейството от граждани на трети страни, пребиваващи законно на територията на държавите членки –Continue Reading

Marriage with Bulgarian national - opportunities

В случай, че сключите брак с български гражданин ще имате възможности, които в други случаи законът не предоставя на чужденците. Преди всичко следва да имате предвид, че получаването им е предвидено само като възможност. Последното предполага и субективна оценка на имиграционните власти. В случай, че желаете да се възползвате отContinue Reading

wedding in Bulgaria to get residency

Брак в България и получаване на разрешение за пребиваване (включително имиграционна виза D) през 2020 г. Бракът се счита за най-бързият и лесен начин за получаване на права за пребиваване в определена страна. Много от вас сигурно са гледали филма на „Зелената карта“ с Жерар Депардийо и Анди Макдауъл. ВъвContinue Reading

задържане на чужденец Бусманци

Съгласно чл.44 ал.6 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), в случаите, когато чужденецът, на когото е наложена принудителна административна мярка по чл. 39а, ал. 1, т. 2 и 3, възпрепятства изпълнението на заповедта или е налице опасност от укриване, органите по ал. 1 могат да издадат заповед заContinue Reading

извънредни причини

Колко дълго чужденец може да пребивава на територията на страната? Съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), чужденците в общия случай пребивават в Република България: 1. краткосрочно – до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период от датата на влизането в страната; 2.Continue Reading