italian iranian passports

Члена семейство на гражданин на ЕС, който е чужденец, може да влезе в България, заедно със съпруга си, с/без виза, в зависимост от това дали има документ за пребиваване в държава членка. Ако чужденецът има документ за пребиваване в държава членка В този случай входна виза не се изисква. ВContinue Reading

marriage between Bulgarian and foreigner

В предишни статии разгледахме и съпоставихме узаконяване престоя на чужденец, член на семейство на гражданин на ЕС и узаконяване престоя на чужденец, член на семейството на българин. Направихме съпоставка, откроихме приликите и различията между двете процедури, повече за това ТУК. Настоящата статия няма за цел да преповтаря горната, същата еContinue Reading

забрана за влизане в България

Може ли да се наложи забрана на гражданин на ЕС да влиза в България? Какви са правата на гражданинът на ЕС? Може ли да бъде наложена Принудителна административна мярка (ПАМ) – забрана за влизане в България на гражданин на ЕС? На гражданин на ЕС може да бъде наложена принудителна административнаContinue Reading

гей брак в България

Както знаем, в България еднополовият брак нe e признат. По отношение на свободното движение и пребиваване обаче, съгласно практиката на ЕС, в понятието “съпрузи” се включва съпруга/та на лица от същия пол. Това правило се отнася само за гражданин на ЕС, и съпругът му от същия пол, които са упражнилиContinue Reading

гражданин на ЕС женен в България

Статията има за цел да хвърли светлина по въпроса как може да бъде узаконен престоя в България на нелегален чужденец (гражданин на трета държава) член на семейство на гражданин на ЕС . В статията ще съпоставим процедурата с действащата процедура за получаване пребиваване на незаконно пребиваващ чужденец в България, съпругContinue Reading

Bulgarian - EU marriage

… освен ако гражданинът на ЕС е българин! Лесно или трудно е двама влюбени – българка и индиец, които са сключили брак, да се установят законно в България? Колко голяма може да е разликата, ако желаещите да се установят в страната ни са женени, но жената е испанка, а мъжътContinue Reading