права на бежанец България

Исторически погледнато, страната ни, още с първата си Конституция, приетата на 16 април 1879 година, гарантира правото на свобода и закрила на всяко човешко същество. Първата Конституция на Република България била една от най-демократичните за времето си. Години по-късно действащия основен закон гарантира, че страната ни „дава убежище на чужденци,Continue Reading

събиране на семейство в България

Предоставянето на статут на бежанец е един от видовете Международна закрила. Без съмнение едно от най-важните права на чужденец, с предоставен статут на бежанец, е правото му да събере семейството си. Как започва производството по събиране на семейство на бежанец? Чужденец с предоставен статут на бежанец може да поиска даContinue Reading

Отнемане право пребиваване София

Предоставяне статут на бежанец е един от видовете Международна закрила на чужденци. В определени случаи статута на бежанец, както и всеки друг статут на закрила, може да бъде отнет. В случай, че статутът бъде отнет, лицето, на което същият е бил предоставен ще се превърне в Мигрант с нередовен статут.Continue Reading

граница България

Вече разгледахме основните видове Международна закрила . Допълнително разгледахме подробно и как може да се получи статут на Бежанец в България като очертахме вариантите за защита срещу незаконосъобразен отказ за предоставяне на статута. В предходна наша статия маркирахме най-често срещаните в нашата практика пороци на решение по молба за предоставянеContinue Reading

виза за бежанец

Според данни от доклад Global Trends на Агенцията на ООН, броя на бежанците в целия свят надхвърля 25.4 милиона. Според официалната статистика на Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет през миналата година в България 731 души са получили статут на бежанец. Предоставянето на статут на бежанец е само единContinue Reading

waiting time citizenship

Изключително често ни се обаждат клиенти, или ни пишат мейли, с вечния въпрос: Аз живея в България вече толкова години и искам да кандидатствам за българско гражданство. Как да процедирам? Какви документи са необходими? И на нас често ни е трудно да обясним, че не всичко е толкова просто. НиеContinue Reading