гей брак в България

Както знаем, в България еднополовият брак нe e признат. По отношение на свободното движение и пребиваване обаче, съгласно практиката на ЕС, в понятието „съпрузи“ се включва съпруга/та на лица от същия пол. Това правило се отнася само за гражданин на ЕС, и съпругът му от същия пол, които са упражнилиContinue Reading