забрана за влизане в България

Може ли да се наложи забрана на гражданин на ЕС да влиза в България? Какви са правата на гражданинът на ЕС? Може ли да бъде наложена Принудителна административна мярка (ПАМ) – забрана за влизане в България на гражданин на ЕС? На гражданин на ЕС може да бъде наложена принудителна административнаContinue Reading