командироване на работник

При осъществяване на дейността си, търговски дружества – работодатели, установени в дадена държава-членка (напр. България), в рамките на транснационалното предлагане на услуги, имат възможността да командироват работници на територията на друга държава-членка (напр. Германия). Какво означава „командирован работник“? „Командирован работник“ означава работник, който за ограничен период извършва работа на териториятаContinue Reading