преклузивен срок

Както вече сме посочили в друга наша статия, подаването на Заявление за пребиваване, невинаги е лесна задача. Настоящата статия има за цел да даде яснота относно това колко е важно да се спази законовия срок за подаване на заявление за продължително пребиваване. Правна уредба относно срока Според действащото законодателство ЗаявлениетоContinue Reading