registration of Bulgarian foundation

1. Какво е фондация? Фондациите са юридически лица с нестопанска цел. Те са самостоятелни юридически лица и като такива имат собствено имущество, различно от имуществото на учредителите, участниците или членовете ѝ. В практиката същите могат да бъдат учредени поради лични мотиви и в преследване на определени нестопански цели. Освен това,Continue Reading