граница България

Вече разгледахме основните видове Международна закрила . Допълнително разгледахме подробно и как може да се получи статут на Бежанец в България като очертахме вариантите за защита срещу незаконосъобразен отказ за предоставяне на статута. В предходна наша статия маркирахме най-често срещаните в нашата практика пороци на решение по молба за предоставянеContinue Reading

виза за бежанец

Според данни от доклад Global Trends на Агенцията на ООН, броя на бежанците в целия свят надхвърля 25.4 милиона. Според официалната статистика на Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет през миналата година в България 731 души са получили статут на бежанец. Предоставянето на статут на бежанец е само единContinue Reading