Alexander Dobrinov, Deha Bahcuvan, Hristo Vasilev

Bulgar Türkleri perspektifinden kökenlerinizi geri kazanmak yüzyılda çok sayıda Bulgar kökenli Türk, Türkiye’ye geldi. Komünist rejim döneminde, azınlıklara ve dini kuruluşlara karşı, insanları her şeyi geride bırakarak vatanlarından kaçmaya iten çok sayıda baskıcı saldırı oldu. Farklı etnik kökenden insanlar Türkiye ve İsrail gibi farklı yerlere kaçtı. Bu durum, aynı kandanContinue Reading

Bulgaria-Turkey (citizenship)

Türkiye’deki insanlar için Bulgar vatandaşlığı Türk vatandaşları için kökene göre Bulgar vatandaşlığının devamında Türkiye ve Bulgaristan’ın pek çok ortak tarihi var. Bulgaristan’da nüfusun yaklaşık %10’u anadili olarak Türkçe konuşmaktadır. Bu insanların çoğu da kendilerini Türk etnik kökenli olarak tanımlamaktadır. Aynı şekilde Türkiye’de de Bulgar kökenli ve bağlantılı birçok insan var.Çoğu,Continue Reading

българин или български произход

Kısaca Sorun Yazar: Alexander Dobrinov Anton’un annesi 1946’da Bulgaristan’da Bulgar vatandaşı olarak doğdu. Doğum anında, her iki ebeveyni de Bulgar milletli olmayan Bulgar vatandaşlarıydı. Hala reşit değilken o ve ailesi Bulgaristan’dan göç etti ve hepsi Bulgar vatandaşlığından vazgeçti. Yıllar sonra, yalnızca başka bir ülkenin vatandaşlığını alan Anton doğdu. Anton veContinue Reading

изселване от България

Bulgar ve Bulgar asıllı kişiler hakkında açıklama Bugün Bulgaristan yasal hükümlerindeki ciddi eksiklikleri gösteren ilginç bir davaya bakacağız. Daha spesifik olarak, Kanun’da “Bulgar” ve “Bulgar kökenli kişi” terimlerinin tanımına ilişkin olan eksiklikleri inceleyeceğiz. 1940’tan günümüze kadar olan mevzuatı, Bulgaristan Yüksek İdare Mahkemesi’nin bazı önemli kararlarını ve hükümlerinı birlikte değerlendireceğiz. MüvekkilimizinContinue Reading