Yeni Bulgar vatandaşlık yasası

Bulgarian citizenship by origin (specialized website)

Mart 2021’de Bulgaristan Vatandaşlık Yasasında kökene göre yapılan değişikliğin ardından, Bulgar vatandaşlığına başvuranların akını yeni rekorlar kırdı. Yasa koyucunun “Üçüncü dereceye kadar Bulgar kökenli” yeni ifadesi, Bulgar vatandaşlığının kazanılması için yeni fırsatlar açtı.

green light

Kökene göre vatandaşlık elde etmek için daha fazla fırsat, aynı zamanda daha karmaşık prosedürler

Aynı zamanda Bulgar vatandaşlığı alma prosedürleri birçok kurum tarafından geçmişte sert bir şekilde eleştirildi.
Bu, vatandaşlığa kabul sürecinin tüm aşamalarında yetkililer tarafından kontrolün önemli ölçüde sıkılaştırılmasına yol açmıştır. Sonuç olarak, bu, başvuru sürecinin tüm aşamalarını önemli ölçüde daha karmaşık ve zaman alıcı hale getirdi.

%100 yasaya uyumluluk ihtiyacı

Yurtdışı Bulgarlar Ajansı’nın(Agency for Bulgarians Abroad) önemli bir rol oynadığı önceki yıllardan farklı olarak, şimdi Bulgaristan’da neredeyse her şey yerinde kararlaştırılıyor. Bu nedenle, tüm işlemler sırasında profesyonel hukuki destek son derece önemli.

attention

Garantili vatandaşlık vaat eden çok sayıda dolandırıcı

Yeni vatandaşlık yasasının kabul edilmesinden sonraki ilk yılda, kökene göre vatandaşlığın alınmasına yönelik sahte yardım tekliflerinde büyük bir artış gördük. Bu tür hileli “teklifleri” tanıyabileceğiniz temel özellikler şunlardır:

 • vatandaşlık elde etmek için olumlu bir sonucun garanti edilmesi;
 • “teklifin” düşük fiyatı;
 • vatandaşlık elde etmek hakkında bir kararname almak için garanti (kısa) şartlar;
 • yurt dışından teklifler (çoğunlukla Rusça);
 • sadece kökene göre Bulgar vatandaşlığı için değil (örneğin Romanya vatandaşlığı için de vs.) yardım sunan şirketlerin teklifleri;
 • gerçek adresi ve ofisi olmayan şirketlerden teklifler.

Kimler kökene göre Bulgar vatandaşlığı alabilir?

Bulgarian citizenship law

Bulgar Vatandaşlık Yasasına (BCL) göre, vatandaşlığın kökene göre kazanılması vatandaşlığa kabul (naturalization) yoluyla yapılır. Prosedürler, BCL’nin İkinci Bölüm, III. Bölümünde düzenlenmiştir.

Bizim teklifimiz!

Siz ve tüm aileniz için Bulgaristan vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin tüm prosedürlerin tüm sorumluluğunu üstlenebiliriz. 30.06.2024 tarihine kadar verilen siparişlerde standart ücret üzerinden %20 indirimli özel kampanyalı fiyat uygulanmaktadır.


BCL’nin 12. ve 15.’ i maddesine göre, Bulgar kökenli bir kişi, aşağıdaki koşulları karşılaması halinde Bulgar vatandaşlığını kazanabilir:

 1. Reşit1, ve;
 2. Bir Bulgar mahkemesi tarafından genel nitelikteki kasıtlı bir suçtan hüküm giymemiş ve rehabilite edilmediği sürece bu tür bir suçtan dolayı aleyhinde hiçbir ceza davası açılmamıştır.

1 Reşit olmayan başvuru sahipleri de kanunda öngörülen prosedürler nedeniyle Bulgar vatandaşlığı alabilirler. Daha fazla bilgi için lütfen ofislerimizle iletişime geçin..

Kanun zaten Bulgar kökenli bir kişiyle akrabalık bağının üçüncü dereceye kadar olabileceğini şart koşuyor, yani büyük büyükanne veya büyük büyükbaba:

Bulgaristan vatandaşlığını kökene göre edinme prosedüründe, başvuran, en az bir kişiyle – üçüncü dereceye kadar üstsoyu ve Bulgar asıllı olan – akraba olduğunu onaylayan resmi belgeleri sunar.

BCL Madde 15, paragraf 2 (kısaltılmış)

Bulgar Kökenli Kişi

Görüldüğü gibi uygulamada tek önemli koşul adayın Bulgar kökenli olmasıdır. Diğer koşullar kolayca uygulanabilir ve üzerinde daha ayrıntılı durmaya gerek yoktur.

Ancak belirtmek gerekir ki, adayın “Bulgar kökenli kişi” tanımına girebilmesi için bir takım ciddi şartları yerine getirmesi gerekiyor. BCL’ye göre:

“Bulgar kökenli kişi”, en az üstsoyundan birinin Bulgar olduğu kişidir.

BCL’den § 2, s.1

Ancak ne yazık ki bu tanım, kısa ve net gibi görünse de çelişkilidir ve vatandaşlığa kabul sürecinde bir takım sorunlara yol açmaktadır. Kökenine göre Bulgar, Bulgar vatandaşı veya Bulgar olan yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Ayrıca “Bulgar kökenli” olduğunun ispatı hukuki açıdan son derece karmaşıktır.

Kökene göre vatandaşlık alma prosedürleri

procedures as per the citizenship law

Kökene göre vatandaşlık alma prosedürleri, BCL’nin Beşinci Bölümünde açıklanmaktadır.

Köken itibariyle vatandaşlık başvurusunda bulunanlar için en önemli unsur Danışma Kurulundan olumlu görüş alma ihtiyacıdır. (Vatandaşlık) Kurulu adayla ilgili aşağıdaki durumları dikkate alarak iki ay içinde gerekçeli olumlu veya olumsuz görüş bildirir:

 1. Bulgar dilini kullanıp kullanmadığı;
 2. kendisini Bulgar asıllı olarak tanımlayıp tanımlamadığı;
 3. kendisi için aşağıdaki koşullardan en az birinin gerçekleşip gerçekleşmediği:
  • başka bir ülkede bir Bulgar topluluğunun veya bir Bulgar azınlığın parçası olmak;
  • geçmişte Bulgar devletinin veya Bulgar Eksarhlığının bir parçası olan bir yerleşim yerinden kaynaklanmak;
  • Bulgar geleneksel soyadı sisteminin taşıyıcıları olan soydan gelenlere sahip olmak.

Bir dizi ek prosedürden2 sonra Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı’na vatandaşlığın kazanılması için bir kararname çıkarılması veya bir kararname çıkarılmasının reddedilmesi için teklifte bulunur.

2 Vatandaşlık Kurulu’nun olumlu görüşü vb.

Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararnamesi

Başarılı prosedür, Bulgar vatandaşlığının (kökene göre) kazanılmasına yönelik bir cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çıkarılmasıyla sona erer.


Kökeninize göre Bulgar vatandaşlığı almanıza nasıl yardımcı olabiliriz?

Uzmanlarımız, kökene göre Bulgar vatandaşlığına başvurmak ve vatandaşlık almak için tüm prosedürlerde size destek olabilir. Vatandaşlığa kabul süreci karmaşık ve zaman alıcıdır ve prosedürlerin başarılı bir şekilde tamamlanması %100 yasal uygunluk gerektirir. Posolstvo.eu tüm bunlarla ilgilenecek ve size en kısa süreyi garanti edecektir. Daha fazla soru için lütfen bizimle iletişime geçin. Ayrıca mevcut teklifimizi görmenizi öneririz.