Както вече сме посочили в друга наша статия при кандидатстване за българско гражданство по обща натурализация „препъникамъкът“ може да се окаже именно изпитът по български език. Настоящата статия цели да отговори на въпроса защо това е така и каква е процедурата за установяван владеенето на български език.

Има ли лица, които са освободени от процедурата?

Да! Лицата, завършили степен на висше, основно или средно образование в българско училище в страната или в чужбина, удостоверяват владеенето на български език с копие от дипломата, издадена от съответното училище и/или удостоверение за семестриално завършен курс на обучение в акредитирано българско висше училище, които се представят в Министерството на правосъдието заедно с документите, необходими за придобиване на българско гражданство по натурализация.

Процедура

В случай, че не попадате в лицата, изброени в горната точка, Вие следва да заявите издаване на удостоверение за владеене на български език.

Молба

Подава се молба по образец до министъра на образованието и науката за издаване на удостоверение за владеене на български език.

Приложения

Към молбата се прилагат документи, а именно: копие от документ за самоличност и документ за завършена езикова подготовка по български език от оторизирана институция (ако притежават такъв).

Подаване на молба

Молбата се подава в Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование лично или по пощата не по-късно от три дни преди изпитната дата.

Изпит

Изпитът се провежда всеки месец, а дати се публикуват предварително. Изпитът се осъществява под формата на тест, съдържащ 20 въпроса, и се провежда в рамките на един астрономически час. Изпитът е успешно взет, ако кандидатът е отговорил правилно най-малко на 12 задачи от теста. Неиздържалите изпита имат право да кандидатстват отново не по-рано от 3 месеца след предходното си явяване

Важно за нашите клиенти: Изпит в условията на извънредна обстановка, поради пандемията от COVID-19

В съответствие с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, е съобщено следното:

1. Провеждането на изпити по Наредба № 5 от 3 септември 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация се отлага до второ нареждане.

2. Документите за кандидатстване ще се приемат само изпратени по Български пощи или по куриерска фирма.

Съдействие

В случай, че Ви предстои провеждане на изпит – обърнете се към нас!

8 коментара

 1. Посочено е, че може да се приложи документ за завършена езикова подготовка по български език от оторизирана
  институция. Имате ли представа къде може да разберем, кои са тези оторизиране институции?

  1. Здравейте,
   Ако сте наш клиент, моля да се свържете директно с адвоката, който ви обслужва. Ако не сте наш клиент, можете да се свържете с МОН или евентуално с Министерството на правосъдието, откъдето ще ви дадат актуална инфромация.
   Въпросът с езиковите изпити е изключително сложен и противоречив, поради което избягваме да даваме съвети онлайн.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 2. къде и как да получа удостворение за успешно взет изпит за българско гражданство?

  1. Здравейте,
   Няма такова нещо, като „успешен взет изпита за българско гражданство“. Препоръчваме ви да прочетете ЗБГ или да се свържете с нашите офиси за съдействие.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Iskam document za vladeenje blgarski kako do toja dokument

    1. Здравейте,
     Препоръчваме ви да се свържете с офисите ни за съдействие.
     Поздрави,
     Posolstvo.eu

 3. къде да получа молбата за подаване на взетия изпит за бг.гражданство

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *