Какво да правим при отказ за издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза Д)

Българската виза за дългосрочно пребиваване е желана от много чужденци, граждани на трети страни (страни извън ЕС). Тази виза позволява на чужденеца да кандидатства и да получи разрешение за продължително пребиваване. За съжаление, процентът на откази се увеличава с всяка година. Това се дължи основно на следните две причини:

  1. Интересът към България като към страна за имиграция се увеличи драстично. Като резултат, процентът на „неизрядни“ кандидати, желаещи да се възползват от социалната система, растящите заплати в страната и лесния достъп до страните от ЕС, силно се увеличи.
  2. Европейският Съюз непрекъснато затяга режимът и процедурите за имиграция. Въпреки че ЕС се придържа към утвърдени демократични практики, процедурите по получаване на визи и право за пребиваване станаха значително по-усложнени през последните години.

Защо трябва винаги да обжалвате (ако имате отказ за виза Д)

Ако имиграционната ви виза е била отказана, обикновено ви се дават 14 дни да обжалвате отказа в съда. Ако не го сторите, това очевидно ще означава, че нямате право да влезете в България, поради липса на виза. Още по-лошото е обаче, че е много вероятно и занапред да не получите българска (или ЕС/Шенгенска) виза! Отказът за издаване на виза е сериозен проблем, който завинаги ще остане в имиграционното ви досие. Това със сигурност ще накара следващия имиграционен служител да се чуди как да одобри визата ви, ако колегата му преди него я е отхвърлил. Всяка евентуална бъдеща молба ще трябва да бъде невероятно убедителна, за да накара имиграционните власти да поемат риска и да ви одобрят за виза. А честно казано, това е (много) малко вероятно да се случи.

Още по-лошото е, че и другите страни от ЕС и Шенген ще разглеждат отказаната ви българска виза като сериозен проблем.

Ние съветваме нашите клиенти да обжалват незабавно ако им бъде отказана виза. Ако не го направят, и то успешно, това ще означава, че опасността да не могат никога да посетят България и ЕС става напълно реална.

Как можем да помогнем

Ние помагаме на нашите клиенти основно при две ситуации. Това е със съдействие за кандидатстването им за виза Д или с помощ ако визата им вече е била отказана.

Съдействие при кандидатстване за виза Д

Най-добре е да се сте проактивни и да потърсите професионална помощ преди кандидатстването за виза Д. В този случай ние ще ви съдействаме с всички процедури. като шансовете ви за успех ще се увеличат чувствително. В повечето случаи вероятността за получаване на виза Д ще се увеличи с от 3 до 10 пъти, в сравнение ако кандидатствате сами. Имиграционните власти не обичат, когато постановените им откази се обжалват успешно в съда. А те знаят много добре, че когато ние съдействаме на чужденец за виза, ние заставаме с името си зад него. Имиграционните власти също така знаят, че нашите адвокати че обжалват в съда ако визата бъде отказана. А това е нещо, което държавните органи не желаят да допуснат.

Съдействие за обжалване на отказ за издаване на виза Д

Ако вече сте кандидатствали и визата ви е била отказана, то все още има шанс визата ви да бъде одобрена, а имиграционното ви досие да остане чисто. Най-важно е да действате бързо. Най-вероятно вие ще имате 14-дневен срок за обжалване. Ако пропуснете този срок, всичко приключва. Но ако се свържете с нас и ние потвърдим, че не виждаме обоснована причина за отказа, позитивният резултат е почти гарантиран. Имиграционните власти често действат импулсивно, като отказват виза на всеки, който те счетат за „подозрителен“. За щастие, съдебните състави (съдът) прилага действащото законодателство значително по-точно. Съдията ще отмени отказа, ако прецени, че е необоснован. Ние считаме, че около 92% от всички откази ще бъдат отменени от съда, ако ние потвърдим, че молбата за виза е правно издържана и обоснована. Разбира се, обжалването следва да се извърши в законоустановения срок.

Сроковете са изключително важни

Сроковете са изключително важни при кандидатстването за виза. Най-добре е разбира се да започнете цялата процедура с нас. Това ще ви икономиса и пари и време, тъй като шансовете ви за успех ще са значително по-големи. Ако все пак вече сте получили отказ за виза, вие все още имате шанс да получите виза след обжалване. Във всички случаи, можете да се свържете с нас за съдействие.