НАСЛАДЕТЕ СЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И УСТОЙЧИВАТА ИКОНОМИКА НА БЪЛГАРИЯ И НА ЕС

Bulgarian embassy new delhi
Посланикът на България в Индия Елеонора Димитрова встъпи в длъжност през 2019 г. в Делхи, облечена в традиционна българска народна носия.

Получаване на разрешение за пребиваване в България

Решили сте да се преместите в България (или ЕС) и сега търсите начин да получите разрешение за пребиваване в ЕС? Чуждестранен гражданин, който желае да получи разрешение за пребиваване в Република България, първо трябва да подаде молба за имиграционна виза тип „D“. Заявлението се подава в българското консулство или посолство.

След това имиграционната виза трябва да бъде „трансформирана“ в разрешение за пребиваване, което е правното основание за пребиваване в България. Хората често объркват визата „D“ и разрешението за пребиваване. Ще се опитаме да хвърлим малко светлина върху различията и приликите между двете.

Има различни основания, позволяващи на кандидата да получи виза „D“ . Тук ще обсъдим само най-често използваните подходи.

Регистрация на търговско представителство (ТП) на чуждестранно търговско дружество или едноличен търговец в България

Това е най-използваният вариант за получаване на пребиваване в Република България от чуждестранните кандидати. Чуждестранни лица с бизнес в своята държава (или в чужбина) могат да създадат ТП на своята чуждестранна компания в България. Регистрацията на представителството е основание за предоставяне на виза тип „D“ . По-късно визата може да бъде заменена с българско разрешение за пребиваване.

Обичайното време, необходимо за регистрация на търговското представителство, е между 10 и 20 дни. Времето се брои от момента, в който са получени и преведени всички необходими оригинални документи. При регистрацията на ТП българският закон позволява да регистрира до двама чуждестранни служители. Трябва да добавим, че това не винаги е така, след последните законови изменения.

Трябва да сте наясно, че основната цел на TП е да популяризира Вашия чуждестранен бизнес в България. Мнозина смятат, че Търговското представителство е предназначено да осъществява търговска дейност в България, но това не е така. Чуждестранните лица – представители нямат право да участват пряко в каквито и да било икономически дейности на своето ТП. За тази цел препоръчваме да използвате Българско дружество с ограничена отговорност.

Регистрация на българско търговско дружество и наемане на работа най-малко 10 местни граждани

Този подход се използва главно, когато заявителят възнамерява да осъществява бизнес дейности в България за по-дълъг период. Ако сте предприемач и искате да получите достъп до пазара на ЕС – това е пътят напред. Имайте предвид обаче, че поддържането на офис с 10 или повече служители е скъпо начинание и не е подходящо за всички.

Инвестиции в недвижими имоти

Чужденците, които са инвестирали 600 000 лева (306 776 EUR) в недвижими имоти в България, имат право на разрешение за пребиваване. Този подход е много полезен за кандидати, които искат да притежават недвижими имоти в България. Купувайки имоти в България, купувачът не само ще получи разрешение за пребиваване, но и може да спечели от процъфтяващия пазар на имоти. Нашите специалисти могат да Ви препоръчат надеждни агенции за недвижими имоти, които ще Ви предоставят уникални ексклузивни предложения. В същото време ще Ви съдействаме с административно и правно обслужваме, за да си гарантирате сигурни сделки. Пълното спазване на законовите процедури е задължително за нас, така че покупката Ви ще бъде 100% безрискова, а Вашето разрешение за пребиваване получено без пречки.

Регистрация на организация с нестопанска цел с разрешение от Министерството на правосъдието

Тази опция е изключително полезна, ако кандидатът няма търговско дружество в своята страна. Следователно той не може да регистрира търговско представителство. Процедурата е сложна, но нашите специалисти имат богат опит и 0% процента отхвърлени заявления.

За повече информация, моля, проверете нашия раздел за услуги!

Често задавани въпроси

Frequently Asked Questions for Bulgarian residence permit

Q) Какви ползи получавам, когато притежавам българско разрешение за продължително пребиваване?

 • Получавате българска лична карта за чужденци, която позволява множество влизания и престой в България;
 • Можете да подновите българската си лична карта за чужденци до 5 години. Впоследствие може да бъде получено постоянно пребиваване и пълно гражданство;
 • Наслаждавате се на спокоен процес на кандидатстване за виза сред държавите от Шенгенското пространство;
 • Можете да пътувате без визи до страни от ЕС. След като България се присъедини към Шенгенското пространство, Вие ще можете да пътувате до всички държави от Шенген без никакви формалности;
 • Може да преместите семейството си в България.

Q) Колко дълго мога да остана в България с разрешение за дългосрочно пребиваване?

 • Вашето разрешение за пребиваване в България ще бъде валидно за 6 или 12 месеца. След това можете да продължите да го подновявате до 5 години.

Q) Колко години трябва да остана в България, за да получа българско разрешение за постоянно пребиваване?

 • Ако притежавате разрешение за продължително пребиваване, след 5 години ще имате право да кандидатствате за разрешение за постоянно пребиваване. Регистрацията на TП ще ви позволи лесно да получите разрешение за пребиваване, което ще е валидно до 1 година. След това разрешението ще може да се подновява ежегодно за период до 5 години. Българското разрешение за постоянно пребиваване е валидно пет години.

Q) Има ли други възможности за получаване на българско разрешение за постоянно пребиваване, без да се налага да чакате 5 години?

 • Да, има и други варианти, главно за лица от български произход. Кандидатите, които могат да инвестират по българската инвестиционна програма също са допустими. Моля, свържете се с нас за повече подробности.

Q) Възможно ли е да заведа семейството си в България?

 • Като притежател на българско разрешение за пребиваване членовете на Вашето семейство могат да кандидатстват за семейни визи тип „D“ . Моля, обърнете внимание, че терминът „семейство“ се отнася строго за съпруга / съпругата и децата под 21 години.

Q) Каква е таксата за посолство за заявление за виза тип „D“ ?

 • Таксата за посолство за заявление за виза тип „D“ е 100 EUR. Може да е различия в размера ѝ в различните посолства.

Q) Колко дълго българското посолство или консулство ще разглежда молбата ми за виза тип „D“ ?

 • Българското посолство или консулство обработва всички заявления за виза тип „D“ в рамките на 30 работни дни от деня на кандидатстване. Прилагат се изключения.

Q) Следва ли да се проведе интервю при кандидатстването?

 • Да, трябва да се явите лично в нашето посолство или консулство. В някои случаи наш адвокат може да Ви придружи, ако това е необходимо. Така или иначе ще Ви предоставим ясни инструкции, така че интервюто Ви да бъде само една формалност.

Нашите адвокати по имиграция са на Ваше разположение

Нашият екип от квалифицирани имиграционни консултанти винаги е в крак с действащото законодателство. Те ще Ви предоставят най-компетентно съдействие, за да си осигурите успешно кандидатстване за пребиваване в България.

Правна подкрепа след първоначалния етап (след първото разрешение за пребиваване)

Когато ни бъде възложено да консултираме кандидата, след получаване на първоначалното разрешение за пребиваване, това означава, че ще съдействаме на кандидатът да му бъде предоставен статут на продължително пребиваващ в България (ЕС), както е предвидено в националните закони за имиграцията. След това клиентът ще се ползва със същото третиране и права като гражданите на ЕС в повечето области.

Ние можем да Ви съдействаме изцяло, за да преминете през цялата процедура и да получите необходимото разрешение за пребиваване. Ако имате някакви проблеми по време на процеса, нашите специалисти ще Ви консултират на място и съответно ще решат Вашия казус. Доказали сме се да намираме решения дори в сложни случаи, които преди това са били решени или други.

Някои от предимствата от получаването на статут на пребиваване в България

Лицата, придобили статут на продължително пребиваващи, ще се ползват с равно третиране с граждани на ЕС (когато е приложимо). Те ще получат:

 • достъп до пазара на труда, достъп до българските условия на заетост и условия на труд (работно време, стандарти за безопасност и здраве, ваканционни права, възнаграждение и уволнения);
 • образование и професионално обучение, признаване на квалификации и стипендии за обучение;
 • социални помощи (семейни надбавки, пенсии и др.) и здравно осигуряване;
 • социални помощи, данъчни облекчения и достъп до стоки и услуги;
 • свобода на сдружаване в съюзи и асоциации;
 • безплатен достъп до цялата територия на съответната държава от ЕС.

ЕС и социална сигурност

В ЕС страната, отговорна за вашето социално осигуряване, е държавата, в която пребивавате. Това не е страната на вашето гражданство. Ако се установите с всички членове на вашето семейство в друга държава от ЕС и сте обхванати само от системата за социално осигуряване на тази държава, ще бъдете подчинени на режима на семейните обезщетения на вашата страна.

Освен това пребиваващият в ЕС може да се възползва от политическата и финансова стабилност на страните-членки на Европейския съюз. Той или тя могат да имат достъп до финансиране и средства на ЕС за развитие на бизнеса.

Не се колебайте да се свържете с нас за имиграционна помощ

Моля, не забравяйте да проверите нашия раздел за имиграционни услуги и да се свържете с нас за допълнителни въпроси. Не се колебайте да кандидатствате за разрешение за пребиваване сега. Можете да бъдете сигурни, че Вашите документи ще бъдат обработени с пълна конфиденциалност и професионализъм.