ПРОФЕСИОНАЛНИ ИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

Ministry of Justice Bulgaria
Министерството на правосъдието в центъра на София, България – тук повечето от вашите проблеми по имиграцията ще се решават от нашите специалисти

Вашият помощник във връзка с имиграционни услуги

Ние ще ви съдействаме и предоставим консултантски услуги за почти всички ваши нужди, свързани с имиграцията. Ще ви помогнем и по търговски и данъчни въпроси при преместването ви в България. По-долу са изложени някои от нашите услуги, които предоставяме редовно:

Дългосрочни и краткосрочни български визи

Ние ще ви съдействаме за всички Ваши български визови нужди. Ние гарантираме, че ще изпълним всички законови изисквания, така че вашата кандидатура да бъде одобрена, без забавяне.

Българско разрешение за пребиваване

За да получите статут на законно пребиваване в България, трябва да се включите в една от изброените по-долу законови процедури. Ние ще ви посъветваме кой е най-подходящия вариант за вашия конкретен казус. Ние ще ви помогнем да изпълните всички законови изисквания, така че да получите разрешение за пребиваване без забавяне.

Разрешение за работа

Издава се от Министерството на труда и социалната политика на чужденци, които възнамеряват да работят в България. Основната трудност при този вариант е да се докаже, че квалификацията на чуждестранния служител е уникална. Позицията, която трябва да бъде заета от него, не трябва да бъде възможна за заемане от български гражданин.

Бизнес статус

Бизнес статус се предоставя на чужденци, които възнамеряват да извършват търговска дейност в България, като по този начин осигуряват работа на най-малко 10 български граждани. Това е доста скъпа опция. Препоръчваме го главно на предприемачи с бизнес идеи, които искат да бъдат осъществени. Те трябва да имат желание да разширят дейността си или да стартират нова в България.

Статут на чуждестранен специалист

Такъв статут могат да получат чужденците, които работят по трудови договори с българската държава. Тази процедура е доста рядка. Чужденецът трябва да бъде нает от компания, която е в пряка договорна връзка с българската държава. В някои случаи самата българска държава може да наеме чуждестранния служител. Последната хипотеза е още по-рядка.

Статут на чуждестранно представителство

Предоставя се на чужденци, които представляват чуждестранни търговци. Необходимо е тези дружества да бъдат регистрирани в Българската търговско-промишлена палата. Много инвеститори използват тази опция, за да получат разрешение за пребиваване.

Родителски статус

Предоставя се на чужденци, които са финансово обезпечени и са родители на български граждани. Важи и за чужденци, родители на други чужденци със статут на постоянно пребиваване в България.

Медицински статус

Предоставя се на чужденци, които пребивават продължително за медицинско лечение в лечебно заведение в България. Кандидатите трябва да са финансово обезпечени. Това е най-злощастната причина за имиграцията, но вярваме, че трябва да се справим дори и с най-трудните ситуации в живота.

Статус на журналист

Акредитирани журналисти в България могат да получат статут на журналист и съответно да получат разрешение за пребиваване.

Статус на пенсионер

Предоставя се на чужденци, които са получили българска пенсия или пенсия от държавата си на произход. Те също трябва да са финансово обезпечени.

Семеен статус

Предоставя се на чужденци, които са членове на семейството на друг чужденец с дългосрочен или постоянен статут на пребиваване. Това е много разпространена процедура и за нас е изключително удоволствие да помагаме в тези случаи.

Статус на свободна практика

Предоставя се на чужденци, които желаят да извършват работа на свободна практика в България. Това е възможно само след получаване на разрешение от Министерството на труда и социалната политика. Разрешението може да бъде издадено само след спазване на редица специални условия.

Статут на фондация

Предоставя се на чужденци, които желаят да извършват дейности с нестопанска цел (фондация). Този статус се предоставя след конкретно разрешение от Министерството на правосъдието при спазване на различни условия. Тази опция се засилва, особено след последните изменения в имиграционното законодателство.

Бежанец и жертва на трафик на хора

Предоставя се на чужденци, които са получили съответния статут.

Български семеен статус

Предоставя се на чужденци, които са членове на семейството на български гражданин.

Статус на инвеститор в недвижими имоти

Предоставя се на чужденци, които са инвестирали сума от поне 600000 български лева (306776 EUR) в недвижими имоти. Този вариант е подходящ за чужденци, които така или иначе възнамеряват да инвестират в недвижими имоти в България.

Друг статут на инвеститор

Предоставен на чужденци, които са инвестирали сума от поне 250000 български лева (127823 EUR). Конкретната инвестиция трябва да бъде направена в предварително одобрен собствен капитал на икономически неблагоприятни райони. Има и допълнителни условия. Моля, свържете се с нас за подробности.

Българско гражданство

Ние можем да ви консултиране при подготовката на молбата ви за гражданство. Ние ще се погрижим да изпълним всички законови изисквания с оглед вашия казус. Най-важното е, че ще се погрижим своевременно да получите българския си паспорт.

В случай, че не отговаряте на условията за бързо гражданство (т.е. срок на пребиваване), първо ще уредим законното ви разрешение за пребиваване. Ще ви подготвим за езиковия ви изпит за гражданство. Ще ви обясним точния характер на окончателната процедура, преди да станете гражданин на ЕС.

Подкрепа и правни съвети в случаите, когато са отказани заявления за виза, разрешение за пребиваване или гражданство

За съжаление има много случаи, когато клиентът идва при нас твърде късно. Много клиенти първо получават откази по заявленията си за имиграция, преди да потърсят професионална помощ. Опитът ни показва, че в повечето случаи това се случва поради лоши правни съвети или обикновена небрежност. В повечето случаи ние сме в състояние да помогнем. Колкото по-рано се свържете с нас обаче, толкова по-добре. За съжаление има случаи, при които нищо не може да се направи. Моля, свържете се с нас и ни разкажете своята история, за да видим какво можем да направим.

Регистрация и придобиване на българско търговско дружество

Euroformat.eu - logo
Euroformat.eu – лидер в създаването на търговски дружества и корпоративни услуги

Съгласно Българското корпоративно право чужденците могат да регистрират дружество с ограничена отговорност (ООД) или акционерно дружество (АД) в България. В много случаи сме в състояние да извършим регистрацията чрез пълномощно. Моля, свържете се с нас за подробности.

Съдружниците в българското дружество с ограничена отговорност (ООД) и акционерите в българското акционерно дружество (АД) не носят отговорност пред кредиторите на дружеството. Отговорността не се разпростира върху активите на съдружниците/акционерите, като по този начин се защитават интересите на акционера. Горещо препоръчваме този тип субекти на нашите чуждестранни клиенти. Тези юридически лица не само позволяват на участниците си да получат печалба в България, но е и много полезно средство за бизнес възможности за имиграция. Ние ще подготвим всички необходими документите на вашата компания и вие ще станете законен собственик и управител на избраното дружество. Когато клиентът изисква готово (предварително регистрирано) дружество, ние ще действаме като ваш консултант, за да извършим процедурите за надлежната му проверка и ще окажем съдействие във връзка със самия акт за придобиване. Моля, посетете специализирания уебсайт за създаване на фирми и административни услуги.