Външно министерство София

Има ли България нужда от реформа в администрацията и подобряване на правната подготовка на служителите? Смятаме, че не са много българите, които са доволни от работата на държавната администрация. Но дали задграничните ни представителства (посолства, консулства) не са изключение? Дали служителите ни зад граница не са изворът на професионализъм иContinue Reading

ИНФОРМАЦИОННА ФОРМА Получаване на имиграционна виза Д и българско разрешение за пребиваване за чужденец, сключили брак с български гражданин Получаване на право за пребиваване на основание сключен брак с български гражданин е често пъти значително по-сложно отколкото изглежда. Ако желаете да ви съдействаме за да получи вашият партньор българска визаContinue Reading