Бюрокрация и имиграция в България

Разрешение за пребиваване – процедурата, която никога не протича толкова лесно колкото ни се иска Ежедневно много чужденци, които желаят да пребивават в страната на законно основание се нуждаят от съдействието на администрацията, за да осъществят този свой правен интерес. Често се получават указания от отдел Миграция. Основанията и видоветеContinue Reading

ИНФОРМАЦИОННА ФОРМА Получаване на имиграционна виза Д и българско разрешение за пребиваване за чужденец, сключили брак с български гражданин Получаване на право за пребиваване на основание сключен брак с български гражданин е често пъти значително по-сложно отколкото изглежда. Ако желаете да ви съдействаме за да получи вашият партньор българска визаContinue Reading