ИНФОРМАЦИОННА ФОРМА Получаване на имиграционна виза Д и българско разрешение за пребиваване за чужденец, сключили брак с български гражданин Получаване на право за пребиваване на основание сключен брак с български гражданин е често пъти значително по-сложно отколкото изглежда. Ако желаете да ви съдействаме за да получи вашият партньор българска визаContinue Reading