Насладете се на висок стандарт на живот и социални ползи

working in EU
Работата в ЕС има много предимства, но за граждани на трети страни е необходимо получаването на разрешение за работа.

Ползите от работа в ЕС

Работата в Европейския съюз е предизвикателство, но може да има и много ползи. Намирането на добра работа навсякъде е трудна задача, но възможностите във всичките 28 държави-членки на ЕС са безкрайни. От замръзналите долини на Швеция до зелените лозови полета на Италия. От ветровитите брегове на Ирландия до оживените градове на България – ЕС има всичко. Без значение каква е вашата професия, Европейският съюз може да Ви предложи всичко.

По-високи заплати

Най-голямата полза несъмнено е, че работниците/служителите в ЕС печелят значително повече, отколкото почти навсякъде по света. Това логично е основната причина, поради която има толкова много кандидати, желаещи да работят в Европа. Толкова много хора се опитват да имигрират и да започнат нов живот в ЕС. И разбира се, опитвайки се да намерят нова работа, кандидатите искат да получат разрешение за работа.

Възможни административни трудности

За съжаление, както вече посочихме, за гражданин член на страна извън ЕС, работата в ЕС е предизвикателство – главно бюрократично. Като общо правило е незаконно да се работи без разрешение за работа. Както показва нашият опит, получаването на разрешение самостоятелно е практически невъзможно. Не е достатъчно да разчитате единствено на Вашия работодател. Повечето от работодателите предпочитат да наемат човек, който не се нуждае от разрешение за работа. Не работодатодател би искал да се подложи на такава бюрократична процедура.

Нашата консултантска, правна и административна помощ

Как можем да помогнем? Вероятно си задавате логичния въпрос: „Как мога да получа българско разрешение за работа? Как мога законно да работя в България и в ЕС като цяло?“

Има главно 3 хипотези, при които можем да помогнем:

Ако Вашият български работодател се заеме с Вашето разрешение за работа

В тази хипотеза, когато Вашият работодател вече Ви е наел и се е съгласил да се погрижи за разрешението Ви за работа – имате късмет.

В този случай работодателят се свързва с нас с молба за съдействие. Тогава ние предоставяме професионални консултации директно на работодателя и съдействаме за Вашето разрешение за работа. Най-често това се случва, когато се назначават висококвалифицирани специалисти. В такива случаи работодателят иска те да започнат да работят скоро и да не бъдат притеснявани от никакви бюрократични формалности.

Ако Вие се заемете с Вашето разрешение за работа

В тази хипотеза Вие вече сте намерили мечтаната си работа, но ще трябва сами да се грижите за всички формалности. В този случай ние ще Ви помогнем директно да уредите разрешението си за работа. Това вероятно е най-разпространеният сценарий. Вашият работодател иска да Ви наеме, но Вие трябва да уредите документите си (с неговата помощ, разбира се). Ако не успеете с разрешителното обаче, Вашият работодател просто може да се обади на следващия кандидат за Вашата позиция.

Набиране на кадри

И последно, има случаи, когато с нас се свързват работодатели, които търсят служители с някаква конкретна квалификация. Моля, имайте предвид, че ние не сме агенция по заетостта (или HR). Ние няма да действаме като посредник по заетостта при никакви обстоятелства. Вместо това ние строго съветваме българските работодатели, които се интересуват от наемането на чуждестранни граждани. Предоставяме и консултантски услуги на чужденци търсещи работа с изясняване на българското законодателство и процедури по заетостта.

Как да получите българско разрешение за работа?

Как можете да получите разрешение за работа в България? Гражданите на страна извън ЕС могат да работят в България само ако имат разрешение за работа от Агенция по заетостта. Разрешението трябва да бъде поискано от работодателя, който от своя страна може да упълномощи нашата компания да действа от негово име. Заявленията трябва да се подават в местния клон на Агенцията по заетостта по месторабота на чужденеца в България.

Моля, обърнете внимание, че има някои изключения от горното правило. Има случаи, когато чужденец може да работи в България, без разрешение за работа, т.е. когато е женен за български гражданин.

Специфични умения – важен фактор

Като общо правило чужденците могат да получат разрешително за работа, когато могат да демонстрират специфични умения или знания. Според българския закон такива служители не трябва да има сред българските граждани. Това, разбира се, е доста субективно. Разбира се, има много легални опции, да направим заявлението за разрешително за работа в България приятно изживяване.

Валидност на разрешението за работа

Разрешението за работа ще бъде валидно само за определен срок. Обикновено той е не повече от година. В повечето случаи можем да удължим срока на валидност на разрешението за работа. При конкретни условия разрешението за работа може да бъде подновено наведнъж за още три години за служители с ръководни длъжности.

Чужденците с постоянно пребиваване в България или тези, на които е предоставено убежище или друг хуманитарен статут, не изискват разрешение за работа.

Разрешение за работа – правно основание за получаване на разрешение за пребиваване в България

В нашия раздел за услуги ще откриете, че разрешението за работа е законово основание за получаване на дългосрочна виза тип „Д“ за България. Така че в много случаи това е първият Ви ход за действие.

ЕС приема директиви, които неговите страни членки включват в националното законодателство и прилагат. Това означава, че правилата налагат националните органи – инспекциите по труда и съдилищата. Всеки път, когато спор пред национален съд повдига въпрос как да се тълкува директива на ЕС, съдът може да отнесе въпроса до Съда на ЕС. След това Европейският съд дава на националния съд отговорите, от които се нуждае, за да разреши спора.

Трудовото законодателство на ЕС също облагодетелства работодателите и обществото като цяло чрез:

  • осигуряване на ясна рамка на правата и задълженията на работното място;
  • защита на здравето и работната сила;
  • насърчаване на устойчив икономически растеж.

Нашата подкрепа, за да Ви помогнем да получите българско разрешително за работа

Нашите специалисти ще Ви съдействат и съветват, за да можете да получите съответното разрешение за работа въз основа на статута си на пребиваване или заявление. Ще се свържем с Вашия работодател, ако е необходимо, за да координираме целия процес. Ако сте самостоятелно заети лица, ние ще регистрираме Вашата компания или ще уредим Вашия статус и съответно разрешителното Ви за работа.

Ако имате нужда от помощ, за да получите българско разрешение за работа, моля, свържете се с нас при първа възможност.