Всичко, което трябва да знаете за българската виза Д (и как можем да ви помогнем)

Имиграционната виза Д е входната врата към България за всеки, който желае да живее в страната. Но за да се получи е необходимо да се преминат различни стъпки и да се изпълнят ред условия.

Количеството отказани заявления за виза Д се увеличава с всяка година. Това се дължи основно на факта, че България се превърна в силно атрактивна дестинация за имиграция. При това имигрантите не са само от страни с нисък стандарт на живот, но и от държави като САЩ, Канада, Австралия, Израел и др.

За да бъде одобрено заявлението за виза е необходимо не само правно основание1 за издаването и, но и професионална правна поддръжка.

ПРОМОЦИЯ
ключЗа заявления за виза Д (от одобрени от нас кандидати) до 31.07.2024, ние ще предоставим намаление от 10% от стандартната ни тарифа. Когато кандидатствате, моля укажете следния промоционален код:
PROPOSOLDBG

1 Съществуват различни правни основания за получаване на виза Д. Най-често това е брак с български гражданин, работа в България, регистриране на търговско представителство, създаване на фондация, пенсиониране в България, образование (за студенти) и др.

Bulgaria visa D
Важно!
Преди да продължите, моля прочетете Чужденец – виза Д за дългосрочно пребиваване. От статията ще научите практически всичко, което е необходимо да знаете за условията за издаване на виза Д.

Виза Д – защо е необходима?

Най-просто казано, виза Д е винаги необходима за да се кандидатства за разрешение за пребиваване. Има определени изключения от това правило, но те се прилагат изключително рядко.

Законът за чужденците в Република България (ЗЧРБ) постановява:

Виза за дългосрочно пребиваване (така наречената виза Д) със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни може да бъде издадена на чужденец, който желае да получи разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България на едно от основанията, посочени в този закон.

Чл. 15 от ЗЧРБ

Визата е необходима дори ако чужденецът може свободно (безвизово) да посети България. Такъв например е случаят при чужденци от САЩ, Канада, Австралия и др.

Смисълът на изискването е не само да се позволи на чужденецът да пристигне в България. Целта е да се контролира достъпът на чужденци и да се защити страната ни от такива, които могат да представляват заплаха за националната сигурност. Тази задача се постига посредством следните две условия:

  1. Виза Д трябва да се получи в чужбина от българското посолство или консулство и;
  2. За да бъде одобрен за виза, кандидатът трябва успешно да премине проверка от службите ни за сигурност.

С изискването за виза за дългосрочно пребиваване, България е в състояние да „гарантира“, че „потенциално опасни“ чужденци няма да бъдат допуснати до територията на страната.

Къде се издава виза Д?

Съгласно законодателството, виза Д трябва да се получи в българско посолство или консулство в „държавата“ на кандидата. За „държава“ на кандидата се приема държавата, чийто гражданин е той. В случай, че кандидатът живее постоянно в друга държава, той може (не винаги) да кандидатства в българското посолство/консулство там.

Виза Д не може да бъде издадена в България!

В случай, че в държавата на кандидата няма българско посолство или консулство, то тогава визата се получава в посолството/консулството, което е оторизирано за тази държава.

Кандидатстване в „трета“ държава

В извънредни ситуации, за виза Д може да се кандидатства и в различна държава от тази на кандидата. Това може да е удобно за чужденци, които вече се намират в България и са затруднени да пътуват до родината си, която може да е много далече (например Австралия). В тези случаи те могат да кандидатстват в съседни държави, например в Сърбия или в Гърция. Важно е да се знае, че такава процедура е допустима само след изрично разрешение от българските власти.

Какво да се прави ако сте получили отказ?

За съжаление това се случва изключително често. В случай, че визата за дългосрочно пребиваване е отказана, ситуацията става изключително сериозна. Ние съветваме нашите клиенти да обжалват незабавно тези откази в съда. При „съгласие“ с отказа (необжалване в срок), получаването на нова виза (дори туристическа) ще бъде вече изключително трудно.

Ако имиграционната ви виза Д е отказана (и вие смятате, че отказът е незаконосъобразен), обжалвайте незабавно в съда!

Posolstvo.eu

Как можем да ви помогнем с получаването на виза за дългосрочно пребиваване

Кандидатстване за виза Д

Ако планирате да кандидатствате за виза за дългосрочно пребиваване, би било добре да помислите за професионална подкрепа. Подготовката на всички документи е изключително трудна, а ако кандидатствате сами, шансовете ви за одобрение ще са и значително по-малки.

Обжалване на отказ за виза Д

Не се отчайвайте ако сте получили отказ. С нашата подкрепа ще имате добри шансове да постигнете отмяна на отказа по съдебен път. А след това и да получите имиграционна виза и да се установите легално в България.

Ако ви е нужна помощ можете да се свържете с нашите офиси. Също така може да обърнете внимание на промоционалното ни предложение в началото на тази страница.