Ние знаем всичко за българското гражданство – ВСИЧКО!Posolstvo.eu

ГРАЖДАНСТВО НА ЕС И ЕВРОПЕЙСКИ ПАСПОРТ

girl with Bulgarian passport
Българският паспорт осигурява неограничени права на пребиваване във всички страни-членки на ЕС, Швейцария, Норвегия и Исландия.

Огромната стойност на българското гражданство и паспорт

Може би едни от най-важните въпроси във връзка с възможността за придобиване на българско гражданство, които човек си задава са „Как да получа българско гражданство?“ или „Как да получа паспорт и гражданство на ЕС?“. И разбира се, „Какви са моите предимства, ако притежавам български (европейски) паспорт?“. Ще се опитаме да хвърлим малко светлина по тези теми по-долу:

ОБЩА НАТУРАЛИЗАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСТВО

Законът за българско гражданство е основният закон, който регламентира условията за получаване на българско гражданство. Много от разпоредбите на Закон за чужденците в Република България, имат голямо значение за придобиване на българско гражданство. Като цяло тези два закона вървят „ръка за ръка“ и трябва да се прилагат заедно.

В случай, че не сте български гражданин, но искате да получите български паспорт, единственият начин затова е да кандидатствате за натурализация. Натурализацията е процесът на предоставяне на българско гражданство на човек, който не отговаря на изискванията за гражданство по рождение. Най-често срещаното изискване е заявителят да докаже, че притежава постоянно пребиваване в България през последните 5 години. Това е основното условие за натурализация, въпреки че има и много други опции. Ако кандидатствате на основата на постоянно пребиваване, всички документи за последните 5 години трябва да са безупречни. Има и общо изискване за минимално реално пребиваване. Моля, прочетете нашия раздел относно пребиваването и се свържете с нас по всякакви въпроси, които бихте могли да имате в това отношение.

Изпитът по български език

Кандидатът трябва да може да докаже, че говори български. Ние можем да съдействаме на всички кандидати с техните изпити по български език.

Свидетелство за (не)съдимост

Кандидатът трябва да предостави и удостоверение, което показва, че няма наказателни присъди. Последното може да бъде получено от българските власти.

Самосигуряващи се и наети на трудов договор

Следващото нещо, което трябва да бъде доказано, е, че кандидатът има квалификация и в момента е трудово зает. Важно е професията му да му позволява да се издържа финансово.

Намаляване на необходимия срок за пребиваване

5-годишният срок може да бъде намален до 3 години в някои случаи, като например, ако заявителят е бил непълнолетен, когато е кандидатствал първо за разрешението си за пребиваване. Има и други случаи, когато 5-годишният срок може да бъде законно намален.

Предишно гражданство

Като цяло кандидатът за българско гражданство чрез обща натурализация трябва да се откаже от съществуващото си (предишно) гражданство. Изключения от това правило, са хипотезите, в които кандидатът е съпруг на български гражданин, или има гражданство на ЕС или кандидатът е от държава, с която България е подписала споразумение, позволяващо двойно гражданство. Друго изключение от общото правило е в случаите, при които основанието за натурализацията е програмата за гражданство чрез инвестиции.

ПОЛУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ (БЪЛГАРСКА ЗЛАТНА ВИЗА)

Както посочихме, българските закони предвиждат важни изключения за гражданството чрез инвестиции. В тези случаи периодът на законно пребиваване в България може да бъде намален до само 5 години.

Нашето Дружество притежава специализирана правна дирекция, която да се занимава с молби за гражданство чрез инвестиции и да предоставя персонализирани VIP услуги на лица от цял ​​свят.

Можете също да намерите още информация на сайта Bulgarian Citizenship ORG.

БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО РОЖДЕНИЕ

Според българското законодателстви всеки човек, който е роден в България, се счита за български гражданин по рождение. Звучи лесно? Да хванеш самолета и да родиш бебето си в България? За съжаление не е толкова просто. Има уловка – човекът не трябва да получава друго гражданство по произход.

Ще Ви дадем няколко примера по-долу:

Ако руска двойка, която живее в България, имат бебе родено в България. В този случай бебето няма да получи българско гражданство по рождение, защото бебето ще получи руско гражданство по произход.

В случай, че жена без гражданство роди дете в България, то ще се счита за български гражданин по рождение.

В практиката ни сме се сблъсквали и с много по-сложни сценарии. Така например, бебе с неизвестни родители, намерено в България, също ще се счита за българско гражданство.

БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО ПРОИЗХОД

Правилото е много просто и ясно – български гражданин по произход е всеки, чийто поне един от родителите е български гражданин.

Български гражданин е и всеки, чийто български произход е потвърден с административен акт. Етническите българи, живеещи на териториите на Северна Македония, Молдова и Украйна, са тези, които използват предимно тази опция.

За повече информация, моля посетете специализираната ни страница, както и раздела със статиите ни относно българско гражданство по произход.

ГРАЖДАНСТВО ЗА СПЕЦИАЛНИ ЗАСЛУГИ

Brazilian football players obtaining Bulgarian passports

Разпоредбата на чл.16 от Закона за българското гражданство определя най-екзотичния вариант за получаване на българско гражданство в България. Според нормата лицата със специални заслуги пред българската държава в областта на социалната и икономиката, науката, технологиите, културата и спорта могат да получат българско гражданство. Само за най-изтъкнатите чужденци, които имат доказан опит и притежават квалификации извън обикновените, могат да получат гражданство за специални заслуги.

Ако смятате, че можете да попаднете в хипотезите на тази програма, моля, свържете се с нас за консултация, за да определим реалните шансове за приложимостта на процедурата.

Наскоро голям брой футболисти, главно от Бразилия, се възползваха от този вариант и можеха да получат българско гражданство (отличен пример е Джонатан Кафу от футболния клуб Лудогорец).

ПРЕДИМСТВА НА БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ГРАЖДАНСТВО

Да станеш гражданин на ЕС (български) е сложен процес. Изисква търпение и спазване на административната процедура. Кандидатът трябва да разбере, че законите на ЕС са съвсем ясни по въпроса, а спазването на законодателството е от първостепенно значение за нашата компания. Ние твърдо вярваме, че кандидатът трябва да работи в тясно сътрудничество с нашите консултанти. Те трябва първо да вземат решение за най-подходящата правна стратегия. Кандидатът трябва да вземе решение как да продължи по-нататък, но само след като бъде информиран за всички възможни законови възможности.

Следващите Ви действия

В случай, че желаете да продължите напред и да станете гражданин на ЕС в не толкова далечното бъдеще. Тогава първата ви цел в ще е да получите европейско (българско) разрешение за пребиваване.

След като имате статут на пребиваване, следва да спазите формалностите за придобиване на гражданство и да получите първия си в ЕС паспорт. В този момент определено ще разберете, че всички усилия не са били без основателна причина. Това е така, тъй като гражданството на ЕС носи със себе си европейските ценности, свободата на пътуване и пребиваване, в която и да е държава-членка на ЕС, възможност да работите във всички 28 държави от ЕС без никакви формалности, да разчитате на консулска подкрепа във всички посолства на ЕС по света (където няма българско посолство или консулство) , както и право да участвате в системата на ЕС за социално осигуряване и още много.

Освен гореизложеното притежаването на Европейски паспорт ще ви гарантира почти безплатни пътувания по целия свят, тъй като Европейският съюз непрекъснато разширява своите безвизови споразумения с трети страни. Пътуването с Европейски паспорт ще ви гарантира бърза обработка при „Летищен контрол“.

Свържете се с нас

Ако сте решили, че гражданството на ЕС е Вашата цел, ако искате свободата и ценностите на ЕС, тогава се свържете с нас възможно най-скоро. Нашите консултатнти изцяло съдействат при кандидатстване за разрешение за пребиваване (в случай, че вече не живеете в България). След това, следва да бъдат изпълнени правните условия, ще получите българското си (европейско) гражданство. Това е последната стъпка в имиграционния процес и с него ще станете гражданин на ЕС. Гражданството на ЕС, се предоставя автоматично на всеки гражданин на ЕС, носи със себе си огромен брой важни права.

Какво е гражданство на ЕС и какво означава това за вас?

  • Всяко лице, което притежава гражданство на държава член на ЕС, автоматично става гражданин на ЕС. Гражданството на ЕС е допълнително и не замества националното гражданство. Всяка държава от ЕС трябва да определи условията за придобиване и загуба на гражданство на тази страна;
  • Гражданите на държави-членки на ЕС са граждани на ЕС;
  • Гражданите на държави-членки на ЕС се движат и пребивават свободно в рамките на ЕС;
  • Гражданите на държави-членки на ЕС гласуват и могат да се кандидатират за избори за Европейски парламент;
  • Всички граждани на ЕС се ползват от консулска помощ и защита от всички посолства на ЕС (ако няма национално посолство);
  • Всички граждани на ЕС могат да внасят петиции в Европейския парламент и да подават жалба до Европейския омбудсман.

Договорът от Лисабон въведе нова форма на обществено участие за европейските граждани – Гражданската инициатива. Това позволява на един милион граждани, които са граждани на значителен брой държави от ЕС, да се обърнат директно към Европейската комисия.

Ползите от паспорта на ЕС

С получаването на вашия Европейски паспорт, вие ще се ползвате от почти безплатни пътувания по целия свят. Вече няма да стоите дългите опашки, за да получите визата си за следващото си бизнес пътуване или за следващата си почивка в чужбина. Вие ще принадлежите към европейското семейство. Това не е просто нов паспорт – това е нов живот. Моля, проверете нашите услуги за повече подробности относно това как можем да ви помогнем при получаването на вашето гражданство.

На Вашето внимание:
Както беше изложено по-горе, българското гражданство (ЕС гражданство) се придобива автоматично по рождение, по произход или чрез инвестиции. Гражданство се предоставя и ако сте живели в страната на ЕС (България) определен период от време. Законите за имиграцията са сложни и няма такова нещо като автоматична процедура. Няма процедура като „купуване на гражданство“. Не можете да кандидатствате по пощата, по интернет или да очаквате незабавно одобрение. Има много безскрупулни уебсайтове и агенции, които ще се опитат да ви обещаят всичко. За съжаление те нямат правна основа или дори най-малко същите не познават правната система в България. Срещали сме се с много кандидати, които са били лишени не само от трудно спечелените си пари, но и от всякакъв шанс за успешно кандидатстване, тъй като са направили грешен избор на консултант по имиграцията в България. Съществуват много субективни фактори и всички тези фактори, разглеждани като цяло, ще определят колко лесно или наистина, колко трудно ще бъде обработена и одобрението на молбата ви за гражданство.