НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА ЗАПОЧНЕТЕ НОВ ЖИВОТ В ЕВРОПА!

пълно съдействие и 100% съблюдаване на законодателството

Най-големият сайт за имиграция в България с над 470 статии и страници!

Легална имиграция в България и в Европейския съюз

Mrs Catherine Georgieva - lawyer at Posolstvo.eu
Г-жа Катерина Георгиева – адвокат в Posolstvo.eu

Posolstvo.eu е водещ доставчик на административни и консултантски услуги със седалище в София. Ние помагаме на чуждестранни граждани законно да влязат, да пребивават или да започнат бизнеса си в България и в ЕС.

Образование и наемане на работа в България

Също така съдействаме и на чуждестранни граждани, които желаят да учат в университет или да бъдат наети като работници или служители в страната.

За съжаление, в ерата на бюрокрацията, получаването на всички необходими документи за един чужденец не е лесно. Започване на работа от чуждестранен гражданин в България изисква и получаване на разрешение за извършване на трудова дейност. Същевременно, за мнозина чужденци, след рязкото покачване на заплатите в България и недостигът на квалифицирана работна сила, намирането на работа в България става все по-желано. Логично донякъде, получаването на законни разрешения за пребиваване става все по-трудно.

Съдействие при имиграционни казуси, правно и административно обслужване

Ние ще Ви осигурим професионална и навременна помощ, за да може процедурата Ви по получаване на виза или разрешение за пребиваване да бъде успешна. Нашето професионално съдействие е Вашата входна врата към България и Европейския съюз. Това е така, защото легалната имиграция в България предполага успешното приключване на немалко различни правни процедури!

Нашият опит в имиграционното право и репутацията ни

Вярваме, че ние сме единствената организация в България, способна да изпълни безупречно всички необходими процедури и да постигне успешен резултат в близо 100% от случаите! Мнозина вярват, че могат да се справят с имиграционните формалности сами. За съжаление, в действителност, огромната част от заявленията се отхвърлят и кандидатите получават откази. Това е така, тъй като процедурата не е била водена от професионалист с опит в областта на имиграцията. Правното съответствие е най-големият приоритет на нашия екип и ние никога не излагаме на риск интересите на нашите клиенти.

За всякакви имиграционни казуси, нашите специалисти могат да окажат неоценимо съдействие. Независимо от това дали имате нужда от разрешение за пребиваване или сложна процедура по натурализация – Вие няма да сте сами. Ние ще Ви помогнем да направите правилния ход и да започнете нов живот!

България – много повече от трамплин към Европейския съюз

Защо България е толкова популярна през последните години? Защо имиграцията в България е толкова желана от толкова много чужденци днес? Британските инвеститори имигрират в България и закупуват недвижими имоти. Гражданите на Пакистан намират по-добър живот в Европа и започват работа. Китайски фирми отварят клонове в София, а руски предприемачи разширяват бизнеса си в България и ЕС.

България предлага на всеки своята красота, стабилност, растяща икономика и достъп до пазара на Европейския съюз. България предлага свобода на придвижване в ЕС.

ПРЕБИВАВАНЕ В ЕВРОПА

Директивата на ЕС относно статута на граждани на държави извън ЕС, които са дългосрочно пребиваващи в България, гласи, че статутът на дългосрочно пребиваващо лице да се предоставя на чужденци, които живеят легално в държава от ЕС за определен период от време. За да пребивава в държава-членка на ЕС, гражданинът на страна извън ЕС, трябва най-напред да получи разрешение за пребиваване. И тук ние можем да помогнем, като администрираме всички законови процедури.

РАБОТА В БЪЛГАРИЯ И В ЕС

Трудовата имиграция играе ключова роля за стимулиране на икономическото развитие. Тя е важна и за справяне с настоящите и бъдещите демографски предизвикателства. Поради това ЕС работи по редица взаимосвързани мерки, които имат за цел да създадат гъвкави системи за прием, отговарящи на приоритетите на всяка държава от ЕС. Нашият екип е добре запознат с българското и европейското законодателство и оказва важна помощ при започване на работа в Европа.

Българско гражданство

ВАЖНО: Получаването на българско гражданство, което е и гражданство на ЕС, е мечта за много чужденци. Европейското гражданство дава право на пребиваване във всички стани членки на ЕС, както и неограничени трудово-осигурителни права. Българският паспорт дава огромни възможности и за безвизови пътувания до огромно количество държави. През последните години, българското гражданство и паспорт станаха едни от най-желаните в целия свят.

Повече за българското гражданство по произход

Придобиването на българско гражданство по произход беше значително улеснено след промените на законодателството от 2021г. Сега, кандидати за гражданство, които имат роднина от български произход до трето коляно, могат да получат български паспорт. Основно, граждани от Северна Македония, Сърбия, Албания, Молдова, Украйна, Русия и Турция кандидатстват за гражданство по произход. Но не са малко и кандидатите от САЩ, Канада, Австралия, Германия и други европейски държави, които желаят да придобият българско гражданство. Можете да прочетете повече за това как можете да придобиете българско гражданство по произход.


Предимства на българското гражданство и право на пребиваване

Член на ЕС и НАТО

Според анализатори България е новата страна на възможностите в Европа. Като член на НАТО от 2004 г. и пълноправен член на ЕС от 2007 г., България по международни стандарти се счита за финансово и политически стабилна. България се нарежда на 38-о място в индекса на World Banks Ease-of-Doing-Business. Страната се изкачи с 14 места за една година от 52-ра през 2014 г. – по-висок от всички други източноевропейски страни членки от ЕС. България също е на 28-о място по индекса „Икономическа свобода на света“, превъзхождайки страни като Холандия и Южна Корея.

Най-ниско данъчно облагане в ЕС

България се слави с най-ниските ставки на корпоративен и личен данък върху доходите сред всички страни членки на Европейския съюз. Корпоративният данък се определя на 10% фиксирана ставка. Данъкът върху доходите на физическите лица е само 10%, независимо от сумата, която печелите. Здравните и пенсионните вноски са сред най-ниските в целия Европейски съюз. България има договори за избягване на двойно данъчно облагане с 68 държави от цял ​​свят. Банковата система в България е модерна и фискално стабилна. Правителството гарантира 100% от всички депозити до 100 000 евро. Кредитните лихви са ниски. Много от най-големите банки в ЕС са представени в България.

Силно развита туристическа индустрия

Туристическият сектор се развива изключително добре, като представлява близо 22% от общия БВП на страната. Над 9 милиона туристи от Гърция, Румъния, Турция, Русия, Украйна и Обединеното кралство посещават България всяка година. Прогнозите прогнозират, че броят на туристите, посещаващи България, ще нараства устойчиво и занапред.

Религиозна толерантност

Населението на България е много религиозно толерантно. Много мюсюлмани живеят в страната, докато по-голямата част от населението изповядва православното християнство. Българите, за разлика от много други националности, живеят в хармония със своите съседи мюсюлмани от векове. Като интересен факт, джамията Баня Баши в София, построена от архитекта и строителен инженер Мимар Синан, е една от най-големите джамии по рода си в района. Джамията се посещава ежедневно от мюсюлманската общност в София и може да побере над 1200 вярващи.

Светло икономическо бъдеще

Прогнозите сочат, че българската икономика ще продължи да се развива добре и в бъдеще. Следователно, подобряващата се икономика на България ще продължи да привлича чуждестранни инвеститори и имигранти. Много от тях ще обмислят да започнат бизнес в България и впоследствие да кандидатстват за българско разрешение за пребиваване и гражданство.

Връзката между България и ЕС

Защо България и Европейският съюз са толкова силно взаимосвързани? Имиграцията в България е имиграция и в ЕС като цяло. Европейският съюз в основата си е Съюз без граници и с пълна свобода на движение и пребиваване.

В днешния свят по-голямата мобилност носи със себе си възможности и предизвикателства. Балансирана и всеобхватна имиграционната политика помага на ЕС да използва тези възможности, като същевременно се справя с предизвикателствата. ЕС е изграден върху принципите за солидарност и отговорност. Последното дава допълнителното предимство, а това ще доведе до принос за икономическото развитие и високи резултати на ЕС в дългосрочен план.

Директива за единно разрешително

През декември 2011 г. беше приета така наречената директива за единно разрешително. Тя дава набор от права за работници извън ЕС, които законно пребивават в държава от ЕС. Същевременно ЕС обсъжда предложенията на Комисията за допълнителни директиви относно условията за влизане и пребиваване на сезонни работници и вътрешнокорпоративни прехвърлители. Целта е да се опростят миграционните процедури и да се дадат на имигрантите ясни права, свързани със заетостта. Освен това Директивата за дългосрочно пребиваване създаде единен статут за граждани извън ЕС, които законно пребивават в държава от ЕС за определен период от време. По този начин се създава правна основа за равно третиране на чужденеца във всички страни от ЕС. Независимо дали гражданинът, който не е член на ЕС, идва от Египет, Саудитска Арабия, Индия, Пакистан, Русия или Китай, ще се прилага същата политика и на резидента ще бъдат представени равни възможности. Имиграцията в България се превърна като цяло, в имиграция в ЕС.

Често задавани въпроси за виза и пребиваване в България

Каква е разликата между туристическа виза и имиграционна виза?

Туристическа виза (тип C) се предоставя на тези, които възнамеряват да пребивават краткосрочно в България за туристически цели (или по други причини, изискващи кратък престой в страната). Имиграционна виза (тип D, съгласно член 15 от ЗЧРБ) се издава на лицата, които имат причини да получат дългосрочно или постоянно пребиваване в България.

Мога ли да работя в България с туристическа виза?

Не, нямате право да работите с туристическа виза в България. Българското законодателство предвижда тежки санкции, в случай че компетентните органи разберат, че чужденец работи нелегално в страната.

Мога ли да работя в България с имиграционна виза?

Краткият отговор е: „зависи”. В действителност обаче първо трябва да „преобразувате“ визата си в „разрешение за пребиваване“. Този процес не винаги е лек. Тогава вашите трудови права в България ще зависят изцяло от основанията, на които е издадено разрешението ви за пребиваване. В някои случаи, например ако сте женени за български гражданин, ще ви бъде разрешено да работите, без да получавате допълнително разрешение за работа. В други случаи обаче няма да имате трудови права в България.

Чувал съм, че ако се оженя за български гражданин, ще мога да получа български паспорт бързо (или дори веднага). Това истина ли е?

За съжаление не. Сключването на брак с български гражданин ще Ви осигури само възможността да получите разрешение за дългосрочно пребиваване в страната. В зависимост от това дали вие и вашият съпруг (ще) имате деца, може да ускорите значително процедурата по придобиване на гражданство. Можете да прочетете повече за българското гражданство чрез натурализация (на английски).