НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА ЗАПОЧНЕТЕ НОВ ЖИВОТ В ЕВРОПА!

пълно съдействие и 100% съблюдаване на законодателството

Легална имиграция в България и Европейския съюз

Neli Minkova from Posolstvo.eu
Г-жа Нели Минкова – помощник юрист в Posolstvo.eu

POSOLSTVO.EU е водещ доставчик на административни и консултантски услуги със седалище в София, България. Ние помагаме на чуждестранни граждани законно да влязат, да пребивават или да започнат бизнеса си в България (и в ЕС). Също така съдействаме и на чуждестранни граждани, които желаят да учат в университет или да бъдат наети като работници или служители в страната. За съжаление, в ерата на бюрокрацията, получаването на всички необходими документи на един чужденец не е проста процедура. Намирането на работа за чуждестранен гражданин в държава от ЕС (като България) изисква повече от просто намиране на работодател. За мнозина чужденци, след рязкото покачване на заплатите в България и досегашния недостиг на квалифицирана работна сила, намирането на работа в България става все по-желано. Въпреки това, получаването на законни разрешения за влизане и пребиваване в България си остава трудна задача.

Съдействие при имиграционни казуси – правно и административно обслужване

Дори при процедурата за получаване на виза и последващо пребиваване при обучение в университет, Ви съветваме да използвате услугите на POSOLSTVO.EU. Ние ще Ви осигурим професионална и навременна помощ, за да може процедурата Ви да е успешна. Нашата професионална помощ всъщност е Вашата входна врата към България и Европейския съюз като цяло. Имиграцията в България и ЕС изисква успешното приключване на немалко различни процедури!

Нашият опит в имиграционното право и репутацията ни

Вярваме, че сме единственото дружество в България, способно да организира 100% безупречна процедура и да постигне успешни резултати в близо 100% от всички случаи! Има много хора, които вярват, че могат да се справят с имиграционните формалности, но в действителност по-голямата част от заявленията им дори не могат да бъдат обработвани, тъй като не са били изготвени от професионалист в областта на имиграцията. Накратко, ако кандидатът иска да има изрядни документи, той трябва да използва услугите на специалист в областта. Законовото съответствие е най-големият приоритет на нашия екип и никога няма да изложим на риск интересите на нашите клиенти.

За Вашата имиграция в България, независимо дали имате нужда от просто разрешение за дългосрочно пребиваване или сложна процедура за натурализация при направени инвестиции – можете да разчитате на нашите съвети, които да Ви помогнат да направите правилния ход и да започнете нов живот!

България – много повече от трамплин към Европейския съюз

Защо България е толкова популярна сред чужденците през последните години? Защо имиграцията в България е толкова желана от толкова много чужденци днес? От британските инвеститори, които се преместват в България и купуват недвижими имоти, до гражданите на Пакистан, които търсят по-добър живот в Европа. От китайски фирми, които отварят клонове в София, до руски предприемачи, разширяващи корпорациите си в ЕС. България предлага на всеки своята красота, политическа и правна стабилност, растяща икономика и най-важното – достъп до целия пазар на Европейския съюз – свобода на движение и свободно пътуване.

ЕВРОПЕЙСКОТО ПРЕБИВАВАНЕ

Директивата на ЕС относно статута на граждани на държави извън ЕС, които са дългосрочно пребиваващи в България, гласи, че статутът на дългосрочно пребиваващо лице трябва да се дава, след като чужденецът живее легално в държава от ЕС за определен период от време. За да пребивава в държава-членка на ЕС, гражданинът на страна извън ЕС, трябва да получи първоначално разрешение за пребиваване и там можем да помогнем, като администрираме всички законови процедури.

РАБОТА В БЪЛГАРИЯ И В ЕС

Трудовата имиграция играе ключова роля за стимулиране на икономическото развитие и за справяне с настоящите и бъдещите демографски предизвикателства в ЕС. Поради това ЕС работи по редица взаимосвързани мерки, които имат за цел да създадат гъвкави системи за прием, отговарящи на приоритетите на всяка държава от ЕС, като същевременно дават възможност на работниците мигранти да се възползват изцяло от техните умения.

Българско гражданство

ВАЖНО: Бихме искали да привлечем вниманието на перспективните кандидати, които се стремят да повишат мобилността си, като получат възможността да пътуват без виза по целия свят и да пребивават неограничено във всички страни от ЕС. Българската държавна програма за гражданство чрез инвестиции предоставя възможност за получаване на гражданство на ЕС и български паспорт за период от около 18 месеца чрез 100% сигурна инвестиция. Моля, прочетете повече за програмата за българско държавно гражданство и възможността да получите паспорт на ЕС.

Повече за българското гражданство по инвестиционна програма

За разлика от други инвестиционни програми за придобиване на гражданство (Кипър или Малта), българското законодателство не изисква значителни плащания в националния бюджет. Не се изисква покупка на имоти, която влече огромни такси за посредничество, както и данъци върху продажбите. Българската инвестиционна програма не обременява кандидта с ДДС. Инвестицията на заявителя по българската държавна програма е напълно възстановима, ликвидна на всички етапи и може да бъде проследена в реално време чрез интернет или други канали. Генерираният доход през инвестиционния период е изцяло в полза на кандидата и е допълнителен бонус за новия гражданин, заедно с новия му български (ЕС) паспорт.

С изложеното обобщаваме правната информация и сравняваме предимствата и недостатъците на различните програми за гражданство в ЕС. Очертаваме предимствата и недостатъците на всяка от тях в сравнение с българската програма. Можете да прочетете повече за кое инвестиционно гражданство е по-добро, това на България или Кипър и кое инвестиционно гражданство е по-добро, това на България или Малта. Препоръчваме Ви да прочетете и 10-те мита за българската програма за инвестиционно гражданство.

Някои основни предимства на това да си жител или гражданин на България

Член на ЕС и НАТО

Според анализатори България е новата земя на възможностите в Европа. Като член на НАТО от 2004 г. и пълноправен член на ЕС от 2007 г., България по международни стандарти се счита за финансово и политически стабилна. България се нарежда на 38-о място в индекса на World Banks Ease-of-Doing-Business. Страната се изкачи с 14 места за една година от 52-ра през 2014 г .; по-висок от всички други източноевропейски страни членки на ЕС. България също е на 28-о място по индекса „Икономическа свобода на света“, превъзхождайки Холандия и Южна Корея.

Най-ниско данъчно облагане в ЕС

България се гордее с най-ниските ставки на корпоративен и личен данък върху доходите сред всички страни членки на Европейския съюз. Корпоративният данък се определя на 10% фиксирана ставка. Данъкът върху доходите на физическите лица е само 10%, независимо от сумата, която печелите. Здравните и пенсионните вноски са сред най-ниските в целия Европейски съюз. България има договори за избягване на двойно данъчно облагане с 68 държави от цял ​​свят. Банковата система в България е модерна и фискално стабилна. Правителството гарантира 100% от всички депозити до 100 000 евро. Кредитните лихви са ниски. Някои от най-големите банки в ЕС са представени в България.

Силно развита туристическа индустрия

Туристическият сектор се развива изключително добре, като представлява близо 22% от общия БВП на страната. Над 9 милиона туристи от Гърция, Румъния, Турция, Русия, Украйна и Обединеното кралство посещават България всяка година. Прогнозите прогнозират, че броят на туристите, посещаващи България, ще нарасне до 12 милиона до 2020 г.

Религиозна толерантност

Населението на България е много религиозно толерантно. Много мюсюлмани живеят в страната, докато по-голямата част от населението изповядва православното християнство. Българите, за разлика от много други националности, живеят в хармония със своите съседи мюсюлмани от векове. Като интересен факт, джамията Баня Баши в София, построена от архитекта и строителен инженер Мимар Синан, е една от най-големите джамии по рода си в района. Джамията се посещава ежедневно от мюсюлманската общност в София и може да побере над 1200 молитви.

Светло икономическо бъдеще

Прогнозите сочат, че българската икономика ще продължи да се развива добре в близко бъдеще. Следователно подобряващата се икономика на България ще продължи да привлича чуждестранни инвеститори и имигранти. Много от тях ще обмислят да започнат бизнес в България и впоследствие да кандидатстват за българско разрешение за пребиваване и за гражданство.

Връзката между България и ЕС

Как България и Европейският съюз като цяло си взаимодействат заедно? Имиграцията в България е имиграция в ЕС като цяло. Европейският съюз в основата си е Съюз без граници и с пълна свобода на движение и пребиваване.

В днешния свят по-голямата мобилност носи със себе си възможности и предизвикателства. Балансирана и всеобхватна миграционната политика помага на ЕС да използва тези възможности, като същевременно се справя с предизвикателствата. ЕС е изграден върху принципите за солидарност и отговорност. Последното дава допълнителното предимство, а това ще доведе до принос за икономическото развитие и високи резултати на ЕС в дългосрочен план.

Директива за единно разрешително

През декември 2011 г. беше приета така наречената директива за единно разрешително. Тя дава набор от права за работници извън ЕС, които законно пребивават в държава от ЕС. Същевременно ЕС обсъжда предложенията на Комисията за допълнителни директиви относно условията за влизане и пребиваване на сезонни работници и вътрешнокорпоративни прехвърлители. Целта е да се опростят миграционните процедури и да се дадат на мигрантите ясни права, свързани със заетостта. Освен това Директивата за дългосрочно пребиваване създаде единен статут за граждани извън ЕС, които законно пребивават в държава от ЕС за определен период от време. По този начин се създава правна основа за равно третиране на чужденеца във всички страни от ЕС. Независимо дали гражданинът, който не е член на ЕС, идва от Египет, Саудитска Арабия, Индия, Пакистан, Русия или Китай, ще се прилага същата политика и на резидента ще бъдат представени равни възможности. Имиграцията в България се превърна като цяло, в имиграция в ЕС.

Често задавани въпроси за виза и пребиваване в България

Каква е разликата между туристическа виза и имиграционна виза?

Туристическа виза (тип C) се предоставя на тези, които възнамеряват да пребивават краткосрочно в България за туристически цели (или по други причини, изискващи кратък престой в страната). Имиграционна виза (тип D, съгласно член 15 от ЗЧРБ) се издава на лицата, които имат причини да получат дългосрочно или постоянно пребиваване в България.

Мога ли да работя в България с туристическа виза?

Не, нямате право да работите с туристическа виза в България. Българското законодателство предвижда тежки санкции, в случай че компетентните органи разберат, че чужденец работи нелегално в страната.

Мога ли да работя в България с имиграционна виза?

Краткият отговор е: „зависи”. В действителност обаче първо трябва да „преобразувате“ визата си в „разрешение за пребиваване“. Този процес не винаги е лек. Тогава вашите трудови права в България ще зависят изцяло от основанията, на които е издадено разрешението ви за пребиваване. В някои случаи, например ако сте женени за български гражданин, ще ви бъде разрешено да работите, без да получавате допълнително разрешение за работа. В други случаи обаче няма да имате трудови права в България.

Чувал съм, че ако се оженя за български гражданин, ще мога да получа български паспорт бързо (или дори веднага). Това истина ли е?

За съжаление, не, сключването на брак с български гражданин ще Ви осигури само възможността да получите разрешение за дългосрочно пребиваване в страната. В зависимост от това дали вие и вашият съпруг (ще) имате деца, може да ускорите значително процедурата по придобиване на гражданство. Можете да прочетете повече за българското гражданство в българското гражданство чрез натурализация.