България и Румъния официално са част от Шенгенското пространство

от 31.03.2024г.

Шенген и България - пътен знак

След дългоочакваното членство на България в Шенген, сега (от 31.03.2024 г.) България официално става държава членка на Шенген. В този материал ще обясним какви ще бъдат последиците от присъединяването на България към Шенген. Ще се спрем основно на това какво ще означава шенгенското членство за чужденците, които притежават български визи или разрешения за пребиваване. Но най-напред ще започнем накратко с това, което ще се промени за българските граждани.

Шенген и българските граждани

По принцип, за българските граждани, Шенген не е нищо друго освен няколко минути (или дори секунди) по-малко време за чакане на границата. Българските граждани се радват на пълна свобода на движение в рамките на ЕС. Така че Шенген по никакъв начин не влияе на техните права на свободно придвижване в Европа. На всички граници на ЕС българите преминават без никакви ограничения и членството на България в Шенген няма отношение към правата на българите.

Най-големият проблем за българите е българо-гръцката граница, където времето за чакане може да бъде досадно, особено по време на отпускарския сезон. Сега, когато България е в Шенген по въздух и море (от 31.03.2024 г.), това за съжаление няма да се промени (поне не веднага). Въпреки това вече е решено, че Съветът на ЕС ще се „стреми“ да отмени и проверките по сухопътните граници, каквото и да означава това.

Съветът ще се стреми да вземе решение за премахване на проверките на лица на вътрешните сухопътни граници.

РЕШЕНИЕ (EС) 2024/210 НА СЪВЕТА – 30.12.2023г.

Като цяло, Шенген няма отношение към неограниченото право на свободно движение на българите. Като граждани на Европейския съюз българите се ползват със същите права като всички останали граждани на ЕС.

Шенген и чужденците с български визи и разрешения за пребиваване

Присъединяването на България към Шенгенското пространство е важна новина за чужденците, които живеят или посещават страната. За тях българската виза или разрешение за пребиваване се превръщат в изключително ценен документ! Сега вече, българските визи и разрешения за пребиваване стават съвсем различни от преди, когато България не беше членка на Шенген. Нека видим какво конкретно се променя.

Често задавани въпроси за България и Шенген

По-долу са разгледани най-важните въпроси, които нашите клиенти ни задаваха от първите дни след решението за присъединяване на България към Шенген. Отговорите ни се основават на решението на Съвета на ЕС и на съответните правни актове. Възможно е някои от отговорите да бъдат коригирани в по-късен момент. Това ще се основава на точното бъдешо тълкуване на присъединяването на България и Румъния към Шенген.

Решението на Съвета на Европейския съюз

Най-напред ще започнем с най-важната част от официалното решение на Съвета на ЕС. Важно е да се спомене, че решението вече е публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз:

От 31 март 2024 г. проверките на лица на вътрешните въздушни и морски граници със и между България и Румъния се премахват и разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, посочени в приложението, се прилагат за България и за Румъния както помежду им, така и в отношенията им с Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция, както и с Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария.РЕШЕНИЕ (EС) 2024/210 НА СЪВЕТА

Нека видим какво ще означава всичко това за чужденците, които притежават български визи и разрешения за пребиваване.

Българска краткосрочна шенгенска виза

Български (краткосрочни) шенгенски визи

От 01.04.2024 г. България ще издава шенгенски визи. Издадената в България шенгенска виза ще бъде валидна за пътуване до България, както и до всички останали държави – членки на Шенгенското пространство. Това, разбира се, е чудесна новина за много чужденци. От 1 април 2024г. те ще могат да използват българските си краткосрочни визи за достъп до всички страни от Шенгенското пространство.

Валидност на шенгенските визи

Шенгенската виза е валидна за краткосрочен престой до 90 дни през всеки 180-дневен период. Точната продължителност на валидността на визата е изрично посочена на визовия стикер.

Шенгенската виза не гарантира влизане

Преди членството на България в Шенген българските национални визи бяха валидни за пътуване до Румъния, Кипър и Хърватия. Сега всеки, който има българска шенгенска виза, ще може да пътува почти навсякъде в Европа. Важно е обаче да се разбере, че шенгенската виза не гарантира влизане в страната. Възможно е от посетителя да бъде поискано да представи допълнителни документи на границата. Такива могат да бъдат например доказателство за наличие на достатъчно средства, документи, показващи целта на посещението, и др. Това очевидно се отнася за всички шенгенски визи, независимо от държавата, която ги издава.


България - Шенген по въздух и по море

Пътуване по суша, въздух и море в рамките на Шенгенското пространство

Въпреки че проверките по сухопътните граници между България и другите страни от Шенгенското пространство ще продължат още известно време, това не засяга правото на притежателите на български (шенгенски) визи да посещават други страни от Шенген. И това право ще важи за всички видове транспорт (преминаване на границата) – по въздух, море и суша. С други думи, българските шенгенски визи ще бъдат валидни за пътуване до всички шенгенски държави. И е без значение дали пътуването ще бъде със самолет, кола, автобус, влак, лодка и т.н.

Българските национални визи, издадени преди 31.03.2024 г., автоматично ще станат равностойни на шенгенски визи на 01.04.2024 г. Това е така, ако става въпрос за краткосрочни визи с максимален разрешен престой от 90 дни в рамките на 180-дневен период.


дългосрочно пребиваване в България

Българските разрешения за пребиваване са валидни за пътуване в Шенгенската зона

Вероятно най-добрата новина за чужденците, пребиваващи в България, е, че техните разрешителни за пребиваване ще бъдат валидни за безвизово пътуване до всички държави-членки на Шенгенското пространство.

С българско разрешение за пребиваване вече може (от 01.04.2024 г.) да се посещават други държави от Шенгенското пространство за период от 90 дни на всеки 180 дни.

Дългосрочно пребиваване в друга държава от Шенгенското пространство с българско разрешение за пребиваване

Посещението на други шенгенски държави членки с българското ви разрешение за пребиваване е разрешено, стига престоят ви да отговаря на условията за „краткосрочно посещение“. Това означава – максимум 90 дни за всеки 180-дневен период. Тъй като няма гранични проверки между България и другите държави от Шенгенското пространство (понастоящем само по въздух и море, но скоро и по суша), не е ясно как властите ще могат да оценяват времето, прекарано в друга държава от Шенгенското пространство. Призоваваме обаче всички наши читатели да спазват законовите правила и да не превишават 90-дневния срок.


Някои допълнителни моменти относно последиците от членството на България в Шенген

Българска златна виза и безвизово пътуване по Шенген

Българска златна виза

Инвеститори от цял свят проявяват силен интерес да получат българско гражданство и паспорт. Българското разрешение за пребиваване обаче никога не е било толкова желано, колкото разрешенията за пребиваване в Португалия или Гърция например. Това се дължеше на факта, че с българска карта за пребиваване чужденецът не можеше да пътува безвизово в страните от Шенгенското пространство. Същевременно, Португалия и Гърция предлагаха тази възможност. Сега обаче всичко се променя. Българското разрешение за пребиваване се превръща в истинска златна виза и интересът от страна на международната общност вече расте главоломно.

Получаването на разрешение за пребиваване в България ще стане по-трудно

В същото време обаче очакваме властите да затегнат режима за издаване на разрешения за пребиваване на чужденци. Сега България се е ангажирала да пази Шенгенското пространство още по-стриктно от преди. А при рязко нарасналия интерес към (сега много по-желаното) българско разрешение за пребиваване, имиграционните власти ще бъдат по-бдителни от всякога.


Една интересна хипотеза при нелегалните чужденци в България

Създава се хипотетичен казус (проблем), когато нелегален чужденец в България (без виза, без разрешение за пребиваване) реши да посети друга държава членка на Шенгенското пространство по въздух. Тъй като на летището няма гранични проверки, изглежда, че чужденецът ще може свободно да напусне България и да влезе в другата шенгенска държава. Но причината да не се премахнат (все още) проверките по сухопътните граници между България и страните от Шенгенското пространство е именно опасенията от нелегални имигранти от България. И така, как ще бъде спрян този нелегален чужденец? Смятаме, че с това ще се заемат авиокомпаниите, които ще получат ясни инструкции да не допускат нелегални чужденци на борда на самолета. Такива правила вече са въведени и авиокомпаниите носят финансова отговорност за превозването на нелегални имигранти. Смятаме, че тези правила ще се прилагат още по-строго на българските летища по време на чек-ин.

Лоши новини за някои британски граждани

Британските граждани са големи почитатели на България, като любители на евтиния алкохол или спокойният селкси живот в провинцията. След Брекзит обаче много британци се оказаха в трудна ситуация как да легализират престоя си в България. Именно тогава мнозина откриха „задната вратичка“ с Гърция. Така те можеха да останат 90 дни без виза в България, след което да заминат за Гърция за още толкова. А след това можеха да се върнат обратно в България. Тази схема вече няма да бъде възможна, тъй като и Гърция, и България ще бъдат членки на Шенген.


Вярваме, че сме обхванали всички аспекти и сме отговорили на най-важните въпроси относно членството на България в Шенген. Ако имате някакви забележки или въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас.