Фиктивен брак

За съжаление, наблюдаваме все по-често практиката да се сключват фиктивни бракове между българи и чужденци, с цел последните да получат пребиваване в страната ни. Поради тази порочна практика, миграционните органи са изключително бдителни, понякога дори много повече от необходимото вж. Войната на Гергана . Практиката да се сключват фиктивни бракове,Continue Reading

не на дискриминацията

В други наши статии вече сме посочвали, че интересите на нашите клиенти са на първо място. Дори битката да е продължителна, екипът ни от специалисти ще направи всичко възможно, а дори и повече, за да защити правата им. За съжаление обаче резултатът от битката зависи не само от нас. МногоContinue Reading

people staring at Bulgarian passport

Както вече сме посочвали запазването целостта на семейството и защитата на семейния живот, са основни принципи, залегнали в законодателството на ЕС . Това е и причината законодателят да предвиди възможността на чужденеца, член на семейството на българин да влезе в страната ни, тъй като на това основание може да получиContinue Reading

marriage between Bulgarian and foreigner

В предишни статии разгледахме и съпоставихме узаконяване престоя на чужденец, член на семейство на гражданин на ЕС и узаконяване престоя на чужденец, член на семейството на българин. Направихме съпоставка, откроихме приликите и различията между двете процедури, повече за това ТУК. Настоящата статия няма за цел да преповтаря горната, същата еContinue Reading

Marriage with Bulgarian national - opportunities

В случай, че сключите брак с български гражданин ще имате възможности, които в други случаи законът не предоставя на чужденците. Преди всичко следва да имате предвид, че получаването им е предвидено само като възможност. Последното предполага и субективна оценка на имиграционните власти. В случай, че желаете да се възползвате отContinue Reading

wedding in Bulgaria to get residency

Брак в България и получаване на разрешение за пребиваване (включително имиграционна виза D) през 2020 г. Бракът се счита за най-бързият и лесен начин за получаване на права за пребиваване в определена страна. Много от вас сигурно са гледали филма на „Зелената карта“ с Жерар Депардийо и Анди Макдауъл. ВъвContinue Reading

ИНФОРМАЦИОННА ФОРМА Получаване на имиграционна виза Д и българско разрешение за пребиваване за чужденец, сключили брак с български гражданин Получаване на право за пребиваване на основание сключен брак с български гражданин е често пъти значително по-сложно отколкото изглежда. Ако желаете да ви съдействаме за да получи вашият партньор българска визаContinue Reading