Чужденецът не е длъжен да представи виза Д в хипотезата на извънредно положение

Анализът на посочената разпоредба показва, че изискването за представяне на виза към заявлението е поставено под условие, което условие, съпоставено с необходимите документи съгласно чл.29г от ЗЧРБ, води до категоричния извод, че виза по чл.15, ал.1 от ЗЧРБ не следва да бъде представена в случаите по чл.24, ал.7 от ЗЧРБ, за които се изискват документи относно наличието на извънредни обстоятелства по смисъла на §1, т.7 от ДР на ЗЧРБ.

От решение № 12484 от 07.12.2021 на ВАС

Съдебното решение на Върховният административен съд на Република България от днес отново доказа правотата на Гергана и нейното семейство. Министерството на вътрешните работи – Добрич отново е осъдено да заплати направените по делото разноски. Жалко, че господата от Добрич не плащат от собствения си джоб. Може би тогава те щяха да четат законите по-внимателно и да ги прилагат правилно. Колко пъти трябва да ви го каже Съдът господа, колко?

Касаторът е следвало да спази тези задължителни указания, а не отново да развива доводи за идентичност на двете производства.

От решение № 12484 от 07.12.2021 на ВАС

Само че, както казва народът „едно си баба знае – едно си баба бае“. Така и нашите чиновници. Колко съдебни решения (окончателни) ви трябват господа за да се съобразите със ЗАКОНА?

А до като вие решите да приложите ЗАКОНА правилно, ние продължаваме борбата за промяна.

Борбата за правото на Гергана за нормален живот продължава

Ние ще продължим да се борим за Гергана и нейното семейство – да имат нормален живот, такъв каквито всички ние имаме. А България ще продължава да плаща дертовете на тези, които нарушават законите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *