Все повече наши клиенти, се обръщат към нас, след като при проверка по номера на своята преписка са установили, че тяхната молба за българско гражданство по натурализация не е уважена. Отказът за предоставяне на българско гражданство почти винаги не е мотивиран или ако има мотиви, те са особено притеснителни, тъй като в повечето случаи, се касае за неактуалност на някой от изискуемите документи.

Често задавани въпроси:

Може ли Съветът по гражданство да откаже да уважи молбата ми?

Не! Съветът по гражданство няма компетентност да се произнася по същество по молбите за гражданство. Съветът по гражданството дава единствено мнение по молбите и предложенията, свързани с българското гражданство след писмени становища на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Какви са правата ми ако Съветът по гражданство откаже да уважи молбата ми?

В тази хипотеза ще имате право да обжалвате по съдебен ред. Съдът ще даде задължителни указания за точното прилагане на закона.

Съветът по гражданство се е произнесъл с негативно мнение по молбата ми за гражданство, мога ли да обжалвам?

Не! Мнението на Съвета по гражданство не е индивидуален административен акт и не подлежи на самостоятелен съдебен контрол. Мнението не може да доведе до накърняване на Вашите интереси, тъй като то не е задължително за Вицепрезидента, който единствен се произнася по същество.

Министърът на правосъдието е предложил на Вицепрезидента да се произнесе с отказ за издаване на указ. Мога ли да обжалвам?

Отново Не! Предложението на министъра също не е индивидуален административен акт и не подлежи на самостоятелно обжалване пред съд. Предложението (също както мнението на Съвета по гражданство) не е задължително за Вицепрезидента.

Вицепрезидентът е отказал да издаде указ по моята молба за гражданство. Мога ли да обжалвам?

Не! Съдебният контрол по АПК не се прилага за актове на Президента на Република България.

Мога ли да искам преразглеждане?

Да! Това е нормативно регламентирано в АПК!

Ако поради някаква причина Вашата молба за гражданство не е уважена – обърнете се към нас! Ние можем да Ви помогнем! Разбира се, бихте могли да подадете документите си отново, но това ще Ви коства още много време и пари, имайте предвид и дългите срокове за подаване на самата молба в момента! Съветваме Ви, в случай на отказ да се обърнете веднага към нас, защото текат законови срокове, за съдебен контрол на актовете, които подлежат на такъв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *