Лице, родено от майка или баща – български граждани(н), задължително е от български произход

Писали сме много по темата за това що е то български произход. Можете да прочетете и статията ни Доказване на български произход след изселване и загубване на българско гражданство. Днес ще разгледаме едно изключително конкретно твърдение, а именно, че:

Всеки, който е роден от майка или баща (поне единият родител) – български гражданин, задължително е от български произход. Българският произход остава завинаги, дори в един момент той да загуби българското си гражданство. Българският произход е налице, дори ако той и родителите му са от небългарска народност.

Единствената хипотеза, при която горното твърдение би било невярно е ако определени членове от Закона за българското гражданство (ЗБГ) се обявят за противоконституционни.

Това твърдение изглежда доста категорично, дори за нас. Но след анализа на Определение № 14535 от 3.12.2014 г. на Върховния Административен Съд (ВАС) се оказва, че съдът твърди именно това. При това доводите на ВАС са безупречни.

Posolstvo.eu - български паспорт

Определението на ВАС

Определение № 14535 на Върховен Административен Съд (ИЗВОД)
Съгласно чл. 6. от Конституцията, всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Както се установява от Конституцията, другото понятие с етническо съдържание – „народност“ също така се използва единствено с оглед обозначаването му като признак, по който е недопустимо различно третиране.

Ако понятието „българин“, употребено в пар. 2, т. 1 от ДР на ЗБГ се възприема като етническо, то народността или етническия произход на лицата, загубили българско гражданство и кандидатстващи за възстановяването му, ще послужи като основание за различно третиране. Така лицата от български етнически произход ще бъдат поставени от закона в по-благоприятно положение при възстановяването му от лицата с друг етнически произход, загубили българското си гражданство. Това е в пряко противоречие с принципа за равенство на всички граждани пред закона и е в противоречие със забраната за дискриминация – чл. 6 от Конституцията. Ето защо понятието „българин“, с оглед конституционната уредба на основните начала в държавата, не може да се тълкува с оглед неговото етническо съдържание, а с оглед правното му съдържание – правната и политическата връзка между едно лице и държавата Република България, т.е. българското гражданство.от Определение № 14535 (редактирано)

Съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за българското гражданство (ЗБГ), „Лице от български произход“ е лице, на което поне единият възходящ е българин. Замествайки понятието „българин“ с „български гражданин“, съгласно с определението на ВАС, следва че:

„Лице от български произход“ е лице, на което поне единият възходящ (майка или баща) е български гражданин.

Ами ако възходящият е станал български гражданин СЛЕД раждането на лицето (детето)?

Да си представим следната хипотеза. Чуждестранен гражданин придобива българско гражданство по обща натурализация в зряла възраст. Следва ли детето му (небългарски гражданин), след натурализацията на баща му, да се счита за лице от български произход?

Чисто формално, съгласно дефиницията за „български произход“ и определението на ВАС, отговорът е „ДА“. Допълнително, съгласно чл. 8 от ЗБГ, „Български гражданин по произход е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин.„. Детето на натурализираният чужденец изглежда отговаря изцяло на легалната дефиниция?

Всъщност, детето би трябвало да е:

 1. Български гражданин по произход (чл. 8 от ЗБГ);
 2. Лице от български произход (т. 1 от ДР на ЗБГ);
 3. Български гражданин (чл. 25, ал. 1 от Конституцията).

Само че, оказва се, детето не придобива нито едно от горните три качества.

То ще може да придобие българско гражданство, но само след процедура по натурализация по чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗБГ.

Детето НИКОГА няма да бъде от български произход, защото произходът се определя към момента на раждането и не може да се променя след това.

И най-накрая, детето никога няма да бъде български гражданин по произход1. Ако то придобиваше това качество с натурализацията на баща си, детето не би трябвало да бъде натурализирано чрез отделна процедура (чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗБГ), а да получи българско гражданство автоматично. Такава процедура обаче не е предвидена в българското законодателство.

1Български гражданин по произход“ не следва да се възприема като „български гражданин„, който е и „лице от български произход„.

6 коментара

 1. Здравейте, живея в Никарагуа Централна Америка
  Имам граждански брак сключен в България 1987 с никарагуански гражданин който живя в България 8 години, в България ми се родиха двама сина, те са български граждани, но тук в Никарагуа където сега живея ми се роди третият син, той е никарагуански гражданин и е на 26 години, сега иска да бъде български гражданин.
  Имали възможност да му се даде българското гражданство, заради годините, който има той в момента.

 2. Добър ден.Имам нужда от помощ.Аз живея в ЮАР, децата са ми родени тук.Ще идвам в България Юли месец със сина ми.Той е на 22 години и съм наясно, че мога да подам документи за Българско гражданство само в България защото е над 18 години.Бихте ли ми обяснили как стоят нещата и какви документи са необходими? С уважение Тодорка Димитрова Пиьри.

  1. Author

   Здравейте,
   Процедурите са доста сложно и няма как да Ви обясним всичко в този форум. Ако желаете можете да се свържете с офисите ни за професионална консултация.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

  2. Кои лица са длъжни да установят наличие за БГ гражданство?

   1. Author

    Никой не е длъжен да установява наличие на БГ гражданство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *