Професионална и навременна подкрепа при имиграционни проблеми

help button

Имиграционната помощ е жизненоважна, особено в спешни случаи. Неспазването на имиграционните закони може да има пагубни последици за всеки чужденец в България. Затова сме готови да реагираме денонощно, седем дена в седмицата, при спешна необходимост!

Визи и разрешения за пребиваване

Издаването на визи и разрешения за пребиваване са сред най-спешните случаи. Ако не ги удължите своевременно, това може да доведе до забрана за влизане в България и/или други държави-членки на ЕС за продължителни периоди.

Когато трябва да ни се обадите незабавно

Спешна помощ е необходима в следните (най-чести) случаи:

  • Екстрадиция от България;
  • Проблеми с удължаването на вашата виза, разрешен безвизов престой или разрешение за пребиваване, докато сте в България;
  • Риск от пресрочване на пребиваване или разрешен безвизов престой;
  • Ако не ви се разреши да влезете в България (например на летището);
  • Изпълнение на искания и указания от имиграционните власти;
  • При извършване на проверки от имиграционните служби;
  • Всякакви проблеми с органите на реда (напр. с полицията).

Ако не сте сигурни в имиграционния си статус или имате някой от горепосочените проблеми, ви призоваваме незабавно да се свържете с нас.