Доказване на доходи за получаване на виза Д и разрешение за продължително пребиваване

Днес ще разгледаме един казус, който интересува голяма част от нашите читатели. При сключен брак между български гражданин и чужденец – гражданин на трета страна, необходимо ли е българският гражданин или чужденецът да докажат наличието на парични средства или други доходи, за да може чуждестранният гражданин да получи виза Д и разрешение за пребиваване? Нека видим какво казва Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), както и Правилникът за прилагането му (ППЗЧРБ).

Законът за чужденците

Съгласно ЗЧРБ, съпрузите на българските граждани се явяват членове на техните семейства:

Членове на семейството на български гражданин по смисъла на този закон са лицата, които живеят с него в едно домакинство и са:

 1. съпруг;
чл. 2, ал . 6, т. 1 от ЗЧРБ

Следва да отбележим една, според нас недомислица в закона, а именно, че съпрузите следва да живеят в едно домакинство, за да се счита, че чужденецът е член на семейството на българския гражданин. В стандартната хипотеза, когато чужденецът все още не е получил виза Д и дори не е влязъл в България, това условие е според нас – доста спорно. За щастие българските имиграционни органи не правят проблем по този параграф.

Следователно, съпрузите на български граждани могат да получат виза Д и разрешение за продължително пребиваване, като членове на семейство на български граждани:

Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и са членове на семейството на български гражданин и произхождащите от чужбина документи, които удостоверяват семейните връзки и правото на издръжка, са признати и регистрирани или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство;

чл. 24, ал. 1, т. 18 от ЗЧРБ

ЗЧРБ също въвежда и следното изискване за притежаване на средства за получаване на разрешение за продължително пребиваване:

За получаване на разрешение за продължително пребиваване лицата следва да имат осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване, достатъчни средства за издръжка, без да прибягват до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване. …

чл. 24, ал. 2 от ЗЧРБ

Заплата, стипендия или пенсия?

Тук следва да се обърне внимание, че тази разпоредба на закона не е достатъчно ясна. Средствата за издръжка трябва да са колкото е минималната заплата, стипендия или пенсия? Може би законодателят е имал предвид, че изискването за минимална пенсия е за чужденци – пенсионери, за стипендия за чужденци – студенти, а заплата – за всички останали. Възможно е, но дори да е така, формулировката на закона е неясна.

Правилникът за прилагане за Закона за чужденците

В правилника за прилагане на закона са разписани по-конкретно процедурите и необходимите документи за получаване на разрешение за продължително пребиваване.

За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 18 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и: … документи за доходите и издръжката на членовете на семейството по чл. 2, ал. 6, т. 3 и 5 от ЗЧРБ.

чл. 29, ал. 1, т. 5 от ППЗЧРБ

Тук обаче следва да отбележим, че в чл. 2, ал. 6, т. 3 и 5 от ЗЧРБ не попадат съпрузите на български граждани. А изискуемите документи по чл. 14, ал. 1, т. 5 от ППЗЧРБ практически дублират текста от ЗЧРБ, а именно:

доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България;

чл. 14, ал. 1, т. 5 от ППЗЧРБ

Какво следва от разпоредбите на ЗЧБР и ППЗЧРБ

До тук следва, че съпрузите на български граждани, за да получат разрешение за продължително все пак трябва да докажат, че притежават средства за издръжка. Тези средства следва да се поне равни на минималната работна заплата (пенсия или стипендия) за периода на пребиваване. От законовите разпоредби не е ясно дали средствата следва да са сравними с минималната заплата, пенсия или стипендия.

Ако все пак приемем, че става въпрос за минималната заплата, то тогава следва, че чуждестранният съпруг, който желае да получи разрешение за продължително пребиваване, трябва да докаже наличието на поне 12 месеца x 933 лв (МРЗ към януари 2024г.) = 11196 лева.

Повече неясноти, отколкото определеност

Как обаче се доказва наличието на тези средства? Ако българският съпруг работи и има редовни доходи над този минимум? Това достатъчно ли е? А декларациите, които българският съпруг подписва, в потвърждение на това, че ще осигури издръжка на чужденеца? А какво казва европейското законодателство? Ще бъдат ли нарушени правата на човека ако семейството, поради липсва на средства, бъде възпрепятствано да живее заедно? И най-вече, каква е съдебната практика в България по подобни казуси? За отговори на всички тези въпроси, можете да се свържете с нас.

3 коментара

 1. Здравейте,
  Скоро ми предстои сключване на брак с Украинка,която е с документ за временна закрила в България,а аз съм български гражданин.
  Тя от две години работи и се осигурява в страната ни
  Посетихме Украинското посолство в София,за да вземем документ,че тя няма брак в Украйна,но от там ни казаха,че трябва да посетим българското посолство в Румъния или Турция за да кандидатства за виза за пребиване след брака ни.
  Въпроса е след сключване на брак,отпада ли статута и с временна закрила?
  И колко време след брака ни,може да подадем документи за българско гражданство?
  И дали вие ще може да се заемете с цялата процедура по изготвяне и подаване на документи към институциите ни?

  Благодаря предварително!

  1. Author

   Здравейте,
   Българските власти в момента се опитват да отказват какъвто и да е друг статут на пребиваване на украински граждани, които имат временна закрила (вижте повече на https://posolstvo.eu/bg/blog/%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%be%d1%82-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0/).
   Смятаме, че и на Вас ще Ви откажат промяна на пребиваването, освен ако не знаете много добре какво правите. За гражданство в момента не може да става и дума.
   Ако желаете, можем да се заемем с целия процес, но не очаквайте да е лесен.
   Пишете ни ако Ви е нужна помощ.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *