Разрешение за пребиваване – процедурата, която никога не протича толкова лесно колкото ни се иска

Ежедневно много чужденци, които желаят да пребивават в страната на законно основание се нуждаят от съдействието на администрацията, за да осъществят този свой правен интерес. Често се получават указания от отдел Миграция. Основанията и видовете пребиваване са разнообразни и представляват различни процедури. Би било много хубаво ако всички страни в производството са наясно какъв е реда, по който трябва да се осъществи.

Защо винаги има трудности?

Нуждата от правна сигурност налага изискването от представяне на много различни документи и спазване на определени условия от апликанта за всяко отделно основание и вид пребиваване. Докато законодателството съдържа списък с необходимите документи и условия за всяка отделна процедура, то често липсва подробно обяснение какво точно се иска. Поради тази неяснота и сложността на материята служителите в Дирекция „Миграция“ и нейните регионални звена ежедневно тълкуват неправилно закона. Получават се неправомерни указания от отдел Миграция, изискват се документи, които не са необходими и т.н.. Например изискват да се представи виза, когато това не е необходимо и лицето, което няма правни познания би се объркало и ангажирало с допълнителни действия, които не са нужни, без да подозира това.

Езикът на администрацията

Когато административният орган прецени, че са необходими допълнителни документи, той дава указания. Формулировките в официалните документи обикновено са доста сложни. Твърде дълги изречения, чужди и технически термини без обяснение. За чужденците и гражданите на страната е доста трудно да разберат важната информация – понякога дори за юристите. Почти всички, които са се сблъсквали с бюрокрацията могат да съобщят за неразбираеми писма от властите.

Проблеми

Когато се сблъсквате с проблеми, свързани с разбирането и несигурността, можете да потърсите пряк контакт с властите. Обаждате се на служителя по случая и обобщавате съдържанието на писмото от властите със свои думи. Ако сте разбрали нещо погрешно, служителят ще Ви поправи.

Обаче едно телефонно обаждане невинаги помага. Някои служители в органите просто повтарят това, което са написали. Но не могат да го обяснят. Много от държавните служители не знаят как да общуват ясно. На много хора им липсва тази квалификация. Държавните служители не се учат на това в професионалното си обучение – въпреки че това е тяхната работа.

Пример за неразбирателство от страна на администрацията е условието за притежаване на виза „Д“. Органът изисква виза и направо цитира нормативния акт в указанията си, но тя не винаги е необходима. Ако служителят изпратил указанията прочете какво е написал, ще види, че цитатът е „копие от паспорт или заместващ го документ, с виза за дългосрочно пребиваване, когато такава се изисква“. Докато притежаването на тази виза е условие за кандидатстване за един вид пребиваване – продължителното, то при постоянното не е така.

Борбата с гишето

Издаване на разрешение за пребиваване представлява административна процедура и като такава се основава на административнопроцесуалния кодекс. Това означава, че при започване на този процес от правнозаинтересувано лице, той следва да приключи с акт на административния орган. Служителите, които приемат документите на гише не са административния орган, това е директорът на дирекцията. Тоест те да входират документите, установят какви са и кой ги подава, но не е тяхното място да се разпореждат дали сте кандидатствали на правилното основание или документите са ви изрядни.

Често служителката решава, че нещо не и допада и не иска да Ви вземе документите. Ако номерът на адреса Ви не е стандартен, то нямало как да го входира във вътрешната система. Искат декларации да са заверени пред нотариус, без да има правно основание. „Просто така се правело при тях.“ Заверената декларация, която сте донесли не и харесва защото не пишело нещо, точно както в тяхната бланка, нищо че въпросното обстоятелство може да се докаже от представените доказателства.

Нуждата от правно съдействие

Тези трудности, които произхождат не само от сложността на материята, но и от непознаването и от страна на администрацията налагат нуждата от специализирани правни съветници. Както за подготвяне на документите, така и за преборване с миграционните служби. Нашият екип може да Ви съдейства с цялата процедура.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *