Отговорът е ‘ДА‘. Но с много уговорки. Съветваме ви да прочетете внимателно статията и да се свържете с нас дори и при най-малките съмнения относно правата си!


Граждани на държави, с които България и ЕС имат безвизов режим, очевидно могат да влизат в България без виза. Такива са гражданите на САЩ, Канада, Австралия, Израел, Бразилия и др. Притежателите на паспорти от тези държави могат да посещават България и ЕС с цел туризъм за период до 3 месеца, без да притежават входна виза.

Граждани, на които е нужна виза за България, но са членове на семейства на граждани на ЕС

Тази статия ще разгледа правния статут на гражданите от трети страни, които нямат безвизов режим с България. Това са например гражданите на Русия, Казахстан, Турция, Китай, Индия, Пакистан, Египет, Ливан, Алжир, Южна Африка, Нигерия и др. По-конкретно, ще разгледаме правната възможност тези чужденци да посещават България без предварително получена виза, в случай, че са членове на семейство на гражданин на Европейския Съюз.

Как може гражданин на държава с която България има визов режим да влезе в страната, ако е член на семейството на гражданин на ЕС?

Статутът на гражданите на трети страни, които са членове на семейство на граждани на ЕС е уреден в:

ЗАКОНА ЗА ВЛИЗАНЕТО, ПРЕБИВАВАНЕТО И НАПУСКАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА (наричан за кратко в тази статия – ЗАКОНЪТ)

Основното правило за влизане в България на чужденци от трети страни

Чл.4, ал.2 от Закона гласи, че:

Член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз влиза на територията на Република България с валиден паспорт и виза, когато такава се изисква….

Дотук изглежда всичко е ясно. И на пръв поглед логично. Щом на чужденеца му е необходима входна виза за България по принцип, такава му е нужна и въпреки, че е член на семейство на гражданин на ЕС.

Изключението – Директива 2004/38/ЕО

Без да навлизаме в излишни детайли, директивата предоставя редица права на гражданите на ЕС и на членовете на техните семейства. Едно от основните такива права е правото на членовете на семействата на гражданите на ЕС да пътуват свободно между държавите-членки.

Разпоредбите на директивата са транспонирани в Закона, но някак „срамежливо“, дори „лукаво“, казано на не-правен език. На пръв поглед, законодателят очевидно е целял да се съобрази максимално с европейските разпоредби. Но същевременно, текстовете в Закона сякаш са написани така, че да бъдат максимално неясни относно правата на чужденците от трети страни.

Разковничето – чл.4, ал.5 от Закона

Визираната разпоредба гласи:

Когато гражданин на Европейския съюз или член на семейството му, който не е гражданин на Европейския съюз, няма документите по ал. 1 и 2 (т.е. виза, че дори и паспорт), преди да се предприемат действия по недопускане, му се предоставя възможност да получи необходимите документи или да удостовери чрез други средства, че притежава право на свободно придвижване.

Това на практика означава, че гражданин на трета страна – член на семейство на гражданин на ЕС, има право да влезе в България, дори когато:

 • не притежава виза, дори ако такава се изисква по принцип;
 • не притежава валиден паспорт.

Това право се обективизира в случай, че чужденецът може да:

 • докаже, че е член на семейството на гражданин на ЕС;
 • получи необходимите документи (виза и/или паспорт) или да докаже по друг начин, че притежава право на свободно придвижване.

Какво на практика означава това

На практика, правните разпоредби означават, че чужденец – гражданин на трета държава и член на семейството на гражданин на ЕС може да пристигне в България без предварително получена виза.

В тази хипотеза, на този гражданин ще трябва да му бъде предоставено право да докаже, че е член на семейството на гражданин на ЕС, с когото пътува или към когото се присъединява. Ако това се случи, на границата на гражданина на трета държава ще трябва да му бъде издадена входна виза и той да бъде допуснат до територията на България.

Теоретично, по същата правна логика, чужденец, който не притежава паспорт също трябва да бъде допуснат да влезе в България. Това е разбира се ако отговаря на същите условия като по-горе. На практика обаче, на границата на България ще бъде изключително трудно да му бъде издаден паспорт или заместващ документ. Без паспорт би било и практически невъзможно пътуването на чужденеца до България, било с въздушен, наземен или морски транспорт.

Проблеми

За съжаление, проблемите за влизане в България без предварително получена виза са многобройни. На първо място, българските гранични власти се убеждават трудно, че чужденецът е член на семейство на европейски гражданин. По правило, всички „нередовни“ пътници биват връщани и е възможно чужденецът дори да не бъде изслушан. Българските гранични власти разполагат и с други, напълно законни средства, да откажат влизане на чужденеца, дори при най-малки съмнения.

Закупуване на самолетни билети и особено качване на борда на самолета без виза е също несигурно. Летищният, както и граничният персонал, не притежават нужната правна подготовка за да могат да действат винаги адекватно. Авиокомпаниите носят огромна финансова отговорност за превоз на нелегални имигранти и тяхната предпазливост е разбираема.

Как ние помагаме на гражданите на трети страни – членове на семейства на граждани на ЕС да защитят правата си

Ако тази статия се отнася за вас и не искате да рискувате, най-доброто, което можете да направите е да се свържете с нас. Нашите специалисти ще се погрижат всичките ви документи да бъдат изрядни. На българската граница вие ще бъдете посрещнати от адвокат, който ще разясни на граничните власти правата ви и ще избегне рисковете от недопускането ви в страната.

18 коментара

 1. Здравейте,
  Може ли на чужденеца да му бъде издадена КРАТКОСРОЧНА виза за влизане в страната, след което да получи българска (ЛК) за продължително пребиваване. Понеже не знаем за виза Д ли непременно трябва да се кандидатства?
  Чужденецът е от трета страна и има брак с гражданин на България.

  1. Author

   Здравейте,
   Не, не може. За да се получи разрешение за пребиваване е необходима виза Д. Има определени изключения, за които сме писали на сайта ни, но те са изключително сложни ситуации и трудни процедури.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 2. Здравейте,може ли синът от първият брак на съпругът ми (Турски гражданин)да получи виза Д и на какво основание?

  1. Author

   Здравейте,
   Зависи дали е пълнолетен и дали баща му пребивава законно в България. Възможно е да получи виза Д и на други основания, но не ни давате никаква информация за да можем да ви отговорим.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 3. Здравейте, годеникът ми е мароканец, в момента се намира в Турция, мислим да се оженим там. Въпросът ми е, след като се оженим там, когато аз се върна в България (едва ли не – непосредствено след сватбата), може ли той да дойде с мен в същият този момент, без виза и да се установи тук, след което да му бъде издадено разрешение за дългосрочно пребиваване тук?
  Благодаря предварително

  1. Author

   Здравейте,
   За съжаление това няма как да се случи. Както многократно сме писали, българското законодателство е дискриминационно спрямо българските граждани. Ако вие бяхте румънка, гъркиня или ирландка например, вие щяхте да можете да пристигнете със съпруга си (мароканец) без той да притежава предварително получена виза. Такава щеше да му бъде издадена на летището, след което той щеше да получи разрешение за пребиваване в България.
   Ако имате нужда от съдействие ни пишете.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. може ли тунизийски гражданин да дойде на почивка в България?

    1. Author

     Здравейте,
     Може, стига да има необходимата виза, която му позволява да влезе в България. Той може да кандидатства за българска виза, но може да посети България и ако притежава шенгенска виза. Пишете ни ако Ви е нужно съдействие.
     Поздрави,
     Posolstvo.eu

 4. Здравейте, доведената ми дъщеря на 15години която живее заедно с нас от 10 години и е дъщеря на съпругата ми от извън брачна връзка и на която бащата се е отказал от бащинство от раждане , води ли се член на семейството? Необходими ли са някакви документи?

  1. Author

   Здравейте,
   За какво да са необходими документи? Не става ясно от въпроса ви. Също така по смисъла на кой закон или разпоредба питате дали се води член на семейството?
   По подобни казуси ви препоръчваме да се обърнете към съответната дирекция на VD&A.
   Поздрави

   1. Тя и съпругата ми са чужденци. По принцип нямат нужда от виза за краткосрочно пребиваване. Въпросът ми е във връзка с влизане в България като член на семейството.

    1. Author

     Зависи дали са граждани на държава от ЕС или не? Както и по какъв точно начин бащата на детето се е отказал от нея. Това е от съществено значение, както и в коя държава е станало това.
     Ако ви е необходима правна консултация по казуса, можем да ви предоставим такава в офисите ни или онлайн.
     Поздрави,
     Posolstvo.eu

 5. Добър ден.Майка ми,руски гражданин,явява ли се член на семейство при кандидатстване за виза Д?Може ли да получи виза по този параграф?Аз съм с БГ гражданство.Благодаря

  1. Author

   Здравейте,
   Майка ви би могла да получи виза Д на основание на чл.24, ал.1, т.7 от ЗЧРБ, като „финансово осигурен родител на български гражданин“. Доказването на „финансова осигуреност“ е изключително трудно. Ако ви е нужно съдействие моля да ни пишете.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 6. Може ли мъжът ми, който е гражданин на трета страна без виза да дойде при мен в България

  1. Author

   Както надяваме сте прочели в статията ни:

   „Отговорът е ‘ДА’. Но с много уговорки. Съветваме ви да прочетете внимателно статията и да се свържете с нас дори и при най-малките съмнения относно правата си!“

   Ако съпругът ви е получил отказ за виза, нещата допълнително стават значително по-сложни.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *