Отговорът е ‘ДА‘. Но с много уговорки. Съветваме ви да прочетете внимателно статията и да се свържете с нас дори и при най-малките съмнения относно правата си!


Граждани на държави, с които България и ЕС имат безвизов режим, очевидно могат да влизат в България без виза. Такива са гражданите на САЩ, Канада, Австралия, Израел, Бразилия и др. Притежателите на паспорти от тези държави могат да посещават България и ЕС с цел туризъм за период до 3 месеца, без да притежават входна виза.

Граждани, на които е нужна виза за България, но са членове на семейства на граждани на ЕС

Тази статия ще разгледа правния статут на гражданите от трети страни, които нямат безвизов режим с България. Това са например гражданите на Русия, Казахстан, Турция, Китай, Индия, Пакистан, Египет, Ливан, Алжир, Южна Африка, Нигерия и др. По-конкретно, ще разгледаме правната възможност тези чужденци да посещават България без предварително получена виза, в случай, че са членове на семейство на гражданин на Европейския Съюз.

Как може гражданин на държава с която България има визов режим да влезе в страната, ако е член на семейството на гражданин на ЕС?

Статутът на гражданите на трети страни, които са членове на семейство на граждани на ЕС е уреден в:

ЗАКОНА ЗА ВЛИЗАНЕТО, ПРЕБИВАВАНЕТО И НАПУСКАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА (наричан за кратко в тази статия – ЗАКОНЪТ)

Основното правило за влизане в България на чужденци от трети страни

Чл.4, ал.2 от Закона гласи, че:

Член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз влиза на територията на Република България с валиден паспорт и виза, когато такава се изисква….

Дотук изглежда всичко е ясно. И на пръв поглед логично. Щом на чужденеца му е необходима входна виза за България по принцип, такава му е нужна и въпреки, че е член на семейство на гражданин на ЕС.

Изключението – Директива 2004/38/ЕО

Без да навлизаме в излишни детайли, директивата предоставя редица права на гражданите на ЕС и на членовете на техните семейства. Едно от основните такива права е правото на членовете на семействата на гражданите на ЕС да пътуват свободно между държавите-членки.

Разпоредбите на директивата са транспонирани в Закона, но някак „срамежливо“, дори „лукаво“, казано на не-правен език. На пръв поглед, законодателят очевидно е целял да се съобрази максимално с европейските разпоредби. Но същевременно, текстовете в Закона сякаш са написани така, че да бъдат максимално неясни относно правата на чужденците от трети страни.

Разковничето – чл.4, ал.5 от Закона

Визираната разпоредба гласи:

Когато гражданин на Европейския съюз или член на семейството му, който не е гражданин на Европейския съюз, няма документите по ал. 1 и 2 (т.е. виза, че дори и паспорт), преди да се предприемат действия по недопускане, му се предоставя възможност да получи необходимите документи или да удостовери чрез други средства, че притежава право на свободно придвижване.

Това на практика означава, че гражданин на трета страна – член на семейство на гражданин на ЕС, има право да влезе в България, дори когато:

  • не притежава виза, дори ако такава се изисква по принцип;
  • не притежава валиден паспорт.

Това право се обективизира в случай, че чужденецът може да:

  • докаже, че е член на семейството на гражданин на ЕС;
  • получи необходимите документи (виза и/или паспорт) или да докаже по друг начин, че притежава право на свободно придвижване.

Какво на практика означава това

На практика, правните разпоредби означават, че чужденец – гражданин на трета държава и член на семейството на гражданин на ЕС може да пристигне в България без предварително получена виза.

В тази хипотеза, на този гражданин ще трябва да му бъде предоставено право да докаже, че е член на семейството на гражданин на ЕС, с когото пътува или към когото се присъединява. Ако това се случи, на границата на гражданина на трета държава ще трябва да му бъде издадена входна виза и той да бъде допуснат до територията на България.

Теоретично, по същата правна логика, чужденец, който не притежава паспорт също трябва да бъде допуснат да влезе в България. Това е разбира се ако отговаря на същите условия като по-горе. На практика обаче, на границата на България ще бъде изключително трудно да му бъде издаден паспорт или заместващ документ. Без паспорт би било и практически невъзможно пътуването на чужденеца до България, било с въздушен, наземен или морски транспорт.

Проблеми

За съжаление, проблемите за влизане в България без предварително получена виза са многобройни. На първо място, българските гранични власти се убеждават трудно, че чужденецът е член на семейство на европейски гражданин. По правило, всички „нередовни“ пътници биват връщани и е възможно чужденецът дори да не бъде изслушан. Българските гранични власти разполагат и с други, напълно законни средства, да откажат влизане на чужденеца, дори при най-малки съмнения.

Закупуване на самолетни билети и особено качване на борда на самолета без виза е също несигурно. Летищният, както и граничният персонал, не притежават нужната правна подготовка за да могат да действат винаги адекватно. Авиокомпаниите носят огромна финансова отговорност за превоз на нелегални имигранти и тяхната предпазливост е разбираема.

Как ние помагаме на гражданите на трети страни – членове на семейства на граждани на ЕС да защитят правата си

Ако тази статия се отнася за вас и не искате да рискувате, най-доброто, което можете да направите е да се свържете с нас. Нашите специалисти ще се погрижат всичките ви документи да бъдат изрядни. На българската граница вие ще бъдете посрещнати от адвокат, който ще разясни на граничните власти правата ви и ще избегне рисковете от недопускането ви в страната.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *