Макар, за щастие, не толкова често, клиенти сигнализират, че по повод направена справка, разбрали, че българското им гражданство е анулирано. Повод за проверката най-често е недопускане до гласуване, невключване в изборните списъци и т.н.

Защо може да бъде анулирано българското гражданство?

Отговорът на този въпрос е най-често в сключена Конвенция между България и друга държава, която е действала към момента на раждане на лицето, българското гражданство на което е било анулирано. Най-често такъв е случая, когато единият от родителите на детето е български гражданин, а другият родител е гражданин на друга държава. Най-често тези Конвенции са давали право на избор на гражданство на детето. Какво се случва обаче ако родителите в този момент не са избрали българското гражданство за детето си?

Какво е решението на Дирекция „Българско гражданство“?

За съжаление, решението на компетентните държавни органи е да анулират българското гражданство на лицето. Така на практика лицето може да се окаже чужденец в собствената си държава. Това е равно на произвол от страна на държавните органи.

Нашият анализ

Описаната хипотеза, освен абсурдна и неморална, е и незаконосъобразна, това е така по следните причини:

  1. Съгласно чл. 8 от Закона за българското гражданство „Български гражданин е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин“. Ако това е изпълнено, според нас, не следва да се правят повече каквито и да е преценки и оценки за наличие на гражданство.
  2. По смисъла на § 2 от ДР на ЗБГ „Лице от български произход“ е лице, на което поне единият възходящ е българин. Съгласно решение на Конституционния съд на Република България № 12/23.07.1996 г. по конституционно дело 13/2006 г. преценката относно наличие на гражданство по произход следва да се извърши съобразно законодателната уредба, която е била действаща към момента на раждане на лицето. Гражданството по рождение е това гражданство, с което е прието, че е едно лице. В този смисъл, недопустимо е едно лице да бъде прието за български гражданин, а в последствие да се направи допълнителна преценка, че то не е български гражданин;
  3. От друга страна липсват и основания за лишаване на лицето от българско гражданство. В повечето случаи липсва и какъвто и да е индивидуален акт в тази насока. В ЗБГ изчерпателно са изброени случаите, когато гражданството може да бъде отнето. Това обаче е специална процедура, при която съгласно чл. 34 от ЗБГ Министърът на правосъдието, въз основа на мнението на Съвета по гражданство, прави предложение до Президента на Република България за издаване на указ за освобождаване или лишаване от българско гражданство, както и за отмяна на натурализация;
  4. Почти всички Конвенции за определяне на гражданство към настоящия момент са отменени, а е недопустимо българските държавни органи да се позовават на отменени актове;

Нашето съдействие

Силно се надяваме държавните органи да преустановят тази порочна своя практика. В случай, обаче че се намирате в подобна ситуация, не се колебайте и се обърнете към нас. Ние ще защитим правата Ви.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *