Bulgarian commercial register

Настоящата статия цели да разясни задължението за вписване в регистър БУЛСТАТ на някои чужденци. Ще посочим кои са субектите на това задължение и каква е законовата процедура. Ще се спрем на процедурата за вписване на чуждестранни физически лица, притежаващи недвижими имоти в България. Субекти на задължението за вписване Субекти наContinue Reading

виза за имот в България

Процедура по получаване на продължително пребиваване регламентирана в Закона за чужденците в Република България Могат ли чуждестранни граждани и чуждестранни юридически лица (дружества) да придобият недвижим имот в България? Режимът за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България от чуждестранни граждани е регламентиран отContinue Reading

fake passports Bulgaria

В ръцете си имате български паспорт и / или лична карта (или евентуално удостоверение за гражданство). Но истински ли са? Честито! Току-що сте „получили“ документите си за българско гражданство (българска лична карта и / или международен паспорт за пътуване). Те изглеждат приятно и свежо, дори миришат, както се очаква отContinue Reading