Процедура по получаване на продължително пребиваване регламентирана в Закона за чужденците в Република България

Могат ли чуждестранни граждани и чуждестранни юридически лица (дружества) да придобият недвижим имот в България?

Режимът за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България от чуждестранни граждани е регламентиран от редица нормативни актове, от които на първо място са Конституцията на Република България и Закона за собствеността. Съществуват и други нормативни актове, които съдържа специални правила.

Съгласно действащото ни законодателство чужденците могат да придобият право на собственост на следните имоти:

  • сгради и ограничени вещни права върху недвижим имот;
  • ограничени вещни права върху земеделска земя, при специални допълнителни условия;
  • право на собственост върху земя, в случаите уредени в Конституцията на Република България.

Какви биха били ползите от правото на собственост върху недвижим имот в България?

Купувайте земя, вече не я произвеждат…

Марк Твен

Инвестирането в недвижим имот е винаги печеливша стратегия. Това е един от най-добрите и сигурни начини за генериране на печалба. Като инвеститор в недвижими имоти, можете да получавате доходи от постоянния паричен поток под формата на рента, както и от поскъпването на имота в дългосрочен план.

Стана ясно, че правото на собственост върху недвижим имот може да има редица положителни последици.  Най-важното обаче от всички е може би правото на чуждестранния гражданин, собственик на имота, да получи продължително пребиваване на територията на Република България.

Каква е процедурата по придобиване на продължително пребиваване в този случай?

Разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 19 от Закона за чужденците в Република България позволява на всеки чуждестранен гражданин, който закупи недвижим имот на територията на Република България, в размер на не по-малко от 600 000 лева, да получи разрешение за продължително пребиваване.

Важно е да се има предвид че няма ограничение в броя на инвестициите, които ще бъдат направени. Всеки чужденец би могъл да закупи един или повече недвижими имоти. Те могат да бъдат в един, или в различни градове в България. Важното тук е общата сума на инвестицията да бъде не по-малко от 600 000 лева.

Може ли семейството ми да се присъедини към мен в България

Отговорът на този въпрос със сигурност е ДА! Семейството е най-висшата ценност, която с нашия екип се стремим да защитаваме. Законът предвижда правни възможности за членовете на семейството на чуждестранен гражданин, с право на продължително пребиваване, също да получат разрешение за пребиваване на територята на България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *