Отчайващо голям остава броят на чужденците, получили отказ за издаване на виза Д по чл.24, ал.1, т.18 от ЗЧРБ. Най-често става въпрос за граждани на трети страни (държави извън ЕС), сключили граждански брак с български граждани.

Неудобства, особено по време на пандемичната обстановка

За да могат да се установят в България, съпрузите на български граждани следва най-напред да получат виза по чл.15 от ЗЧРБ (виза Д) от посолството на България в своята страна на произход. В случай, че няма българско посолство или консулство в съответната държава, чужденците следва да се обърнат към дипломатическото представителство, което е упълномощено за тяхната държава. Така например, гражданите на Перу трябва да посетят посолството ни в Бразилия за да кандидатстват за виза Д.

Възможно е, след изрично разрешение на МВнР, да се кандидатства за виза Д и в държава, различна от държавата на произход. Разбира се, кандидатът следва да обоснове тази необходимост с надлежна причина и съответната документация.

Откази по „дефолт“

Впечатляват ни не само многобройните откази за издаване на виза Д, но и „лекотата“, с която административните органи възпрепятстват плановете на много семейства на български граждани. Правото на пребиваване (вкл. получаване на виза Д) е производно право на чуждия гражданин, произтичащо от ДФЕС. Нарушаването на това право е смущаващо не само по отношение на чуждия гражданин, член на семейство на гражданин на ЕС (България), но и на българския гражданин.

Какво да правите ако съпругът/съпругата ви има отказ за издаване на виза Д?

Отказът за издаване на виза на член на семейството на български гражданин нарушава основни права на гражданина на ЕС. Поради тази причина този отказ може да се обжалва по съдебен път. Разбира се, в процеса на делото ще трябва най-напред да се докаже, че правата на българския гражданин са нарушени, което не винаги е толкова лесно, колкото изглежда на пръв поглед.

Ако сте кандидатствали за виза Д без нашето съдействие и сте получили отказ ви препоръчваме да се свържете с нас незабавно. За обжалването на отказа има определени срокове, които трябва стриктно да бъдат спазени. Нашите адвокати ще се погрижат, в случай че се обадите навреме, да защитят интересите ви по съдебен път. Не са редки случаите, в които поради непълната правна рамка в България, се позоваваме на европейското право и практиката на СЕС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *