1. Какво е фондация?

Фондациите са юридически лица с нестопанска цел. Те са самостоятелни юридически лица и като такива имат собствено имущество, различно от имуществото на учредителите, участниците или членовете ѝ. В практиката същите могат да бъдат учредени поради лични мотиви и в преследване на определени нестопански цели. Освен това, в случай, че чужденец учреди фондация и получи разрешение за извършване на нестопанска дейност, може да получи виза и разрешение за пребиваване.

2. Учредяване на фондация

Нашето решение

В случай, че искате да придобиете законно пребиваване в Република България в хипотезата, в която имате учредена фондация и съответното разрешение, на първо място Ви съветваме да се обърнете към POSOLSTVO.EU. В нашето консултантско дружество работят, както адвокати, които имат богат опит в областта, така и икономисти, които ще изготвят изискващата се от закона обосновка за извършване на нестопанска дейност.

2. 1. Регистриране на Фондация

Първата стъпка, която Ви съветваме да предприемете е да регистрирате фондация в България. За целта следва да се изготвят необходимите документи. POSOLSTVO.EU оказва пълно съдействие при учредяване на Фондацията и вписването ѝ в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел. За изготвяне на цитирани документи ще са нужни:

1. Име на фондацията;
2. Адрес на фондацията;
3. Цели на фондацията;
4. Трима членове на съвета на Фондацията;
5. Трима членове на управителния съвет (може да бъдат лицата по т.4.).

След изготвяне на документите се пристъпва към откриване на набирателна сметка в банка, по която следва да внесете дарение за фондацията Ви. Последното може да бъде заменено и с протокол за дарение.  

Нашето решение

POSOLSTVO.EU можем да регистрираме фондация или сдружение с пълномощно без да е необходимо клиентите да посещават България за регистрацията.

2.2. Изготвяне на план-обосновка на фондацията

Нашето решение

След като фондацията бъде успешно вписана, следва да съставите подробен план за определяне предмета и целта на фондацията. Същият следва да е изготвен компетентно и аргументирано, тъй като същия е основна предпоставка за получаване на визата. POSOLSTVO.EU може цялостно да изготви изискуемия план.

3. Разрешение за упражняване на дейност с нестопанска цел

3. 1. Молба-декларация за извършване на нестопанска дейност

Нашето решение

След като сте изпълнили горепосочено следва да се изготви молба-декларация, към която се прилагат изискуемите от закона документи, комплектоват се и се адресират до министъра на правосъдието, чрез посолството на Република България в държавата, чиито гражданин иска да получи виза за Република България. След като сте депозирате молба и приложенията към него, в посолството на Република България в чуждата държава, оправомощените лица в институцията следва да изпратят документите в Министерството на правосъдието на Република България, след това министъра на правосъдието се произнася с решение. В практиката на POSOLSTVO.EU нашите клиенти винаги са получавали разрешение от министъра на правосъдието.

4. Получаване на виза тип “Д”

След като сте регистрирали фондацията си и сте получили разрешение може да кандидатствате за виза тип „Д“ на това основание.

Нашето решение

POSOLSTVO.EU може да съдейства при изготвяне на необходимите документи за виза. Имайте предвид, че често българските консули постановяват откази за исканата виза. Същите може да са напълно незаконосъобразни, но те ще влязат в законна сила ако не бъдат обжалвани. POSOLSTVO.EU може да съдейства във връзка с обжалване на съответния отказ за издаване на виза тип „Д“.

5. Процедура по издаване на продължително пребиваване

След като чужденецът влезе на територията на страната ни, същия може да кандидатства за разрешение за продължително пребиваване. Кандидатстването е обвързано с определен от закона срок.

Нашето решение

POSOLSTVO.EU може да съдейства при изготвяне на необходимите документи за разрешение за продължително пребиваване. POSOLSTVO.EU може да съдейства и във връзка с обжалване на евентуален отказ за издаване на разрешение за продължително пребиваване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *