Македонските граждани са изправени пред огромни затруднения при кандидатстване за българско гражданство по произход

През последната година, македонски граждани с български произход ни засипаха със сигнали и обаждания. Всички те бяха кандидатствали за българско гражданство. И в 80% от случаите, всички те имаха един и същ проблем:

Молбите им за българско гражданство по произход са били отхвърлени, въпреки че всички необходими документи са били представени надлежно.

Нелепо отношение от страна на българските власти

VD&A assistant lawyer

Българските власти и по-конкретно Министерството на правосъдието и Съветът за гражданство отхвърлят огромен брой македонски кандидати. Силно ни озадачава ни защо е това странно отношение към хората от най-близката ни страна – Македония.

Граждани на Македония, получили валиден сертификат за български произход, издаден от Държавната агенция за българите в чужбина, получават откази за българско гражданство по произход. И това се прави МАСОВО!

Вече имаме дори случай, при който двама братя от Македония кандидатстват за българско гражданство заедно. И познайте какво се случва – на единият от тях му е отказано, а другият одобрен!

Отказите се издават без логична правна обосновка, често дори без заявителят дори да бъде информиран. Още по-лошото е, че отказите често се оформят по такъв начин, че кандидатът бива оставен без реалистична възможност да обжалва. За щастие нашият екип прилага най-новите правни норми и добри практики на законодателството на ЕС с цел да защити правата на тези, които са лишени от конституционното си право – да получат българско гражданство (по произход).

Нашата позиция относно проблема с отхвърлянето на молбите за българско гражданство от македонски граждани

Ние сме дълбоко загрижени от отношението на Министерството на правосъдието и Съвета по гражданството към етническите българи от Македония. Не можем да разберем как е възможно държавата ни да възпрепятства етническите си граждани и да не им предоставя българско гражданство, като по този начин ги обрича да бъдат граждани (само) на друга държава. Всички останали държави полагат огромни усилия да се обединят и привлекат своите граждани от цял свят. Румъния приветства малцинствата си от Молдова, Русия от Украйна (и обратно) и др. Дори Великобритания дава възможност за получаване на гражданството на хората от Хонконг (макар и по чисто политически причини). В същото време българските власти действат странно, най-меко казано.

Нашите усилия на законодателно ниво за преодоляване на проблема с отказите за българското гражданство за македонските граждани

Законите трябва да са справедливи. И България е длъжна да прилага справедливо Конституцията и законите. За съжаление смятаме, че държавата ни лишава етническите българи от Македония от основните им права. А това не е справедливо.

Конституцията на Република България гласи:

Лицата от български произход придобиват българско гражданство по облекчен ред.

Чл.25, ал.2 от Конституцията на Република България

Българските граждани, пребиваващи в чужбина, са под закрилата на Република България.

Чл.25, ал.5 от Конституцията на Република България

От това, което виждаме, придобивнето на българско гражданство от граждани на Македония не е никак облекчено. Нито се защитават правата им в Македония. Напротив, българското Министерство на правосъдието прави процеса по придобиване на българско гражданство по произход – почти невъзможен!

Във връзка с всичко това, ние създаваме специални комуникационни канали със следните държавни органи, за да можем да помогнем на етническите българи от Македония да получат гражданство по-лесно:

 1. Комисията по политиките за българите в чужбина;
 2. Президентът на Република България;
 3. Министерството на правосъдието;
 4. Омбудсманът на Република България;
 5. Съветът за гражданство.

Непрекъснато ще изразяваме дълбоката си загриженост относно отношението на властите към етническите българи, на които не им се предоставя основно тяхно право – да получат българско гражданство.

Как можем да ви помогнем

Ние вярваме, че сме единствената организация в България, която може успешно да се справи с отказани заявления за гражданство по произход. Процесът е труден и на моменти сме поставени в безизходица, поради съществуващия в момента правен вакуум. Затова призоваваме тези от вас, на които им е отказано българско гражданство по произход, да се свържат с нас за съдействие.

Нашите усилия в комуникацията с българските власти със сигурност ще допринесат за подобряване на правната рамка в страната. Но това е бавен процес, изискващ определени законодателни изменения. Междувременно, колкото по-рано се свържете с нас, толкова по-големи са шансовете ви да зашитите правата си – да получите българското си гражданство!

Ситуацията на българите в други държави

flags of Ukraine, Serbia, Albania and Russia

Не само македонските граждани са изправени пред трудности с възстановяването на българските си корени. Етническите българи от други страни – Украйна, Молдова, Русия, Сърбия, Албания, Турция – също срещат неразбиране и враждебно отношение.

Ние правим всичко възможно да защитим интересите на всички. Законът трябва да бъде по-важен от политиката. Вярваме, че българските власти трябва да подпомагат по-добре етническите българи от съседните ни страни и да им предоставят българско гражданство – бързо!

Колкото по-рано се свържете с нас, толкова по-добре

Ако заявлението ви за гражданство по произход е отхвърлено, най-добре е да се свържете с нас възможно най-бързо. Ако все още не сте кандидатствали, потърсете ни за консултация незабавно. Това ще ви даде възможност да оформите заявлението си професионално, така че шансовете ви за одобрение да бъдат много, много по-високи.

5 коментара

  1. Author

   Свържете се с нашите офиси за съдействие.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *