Нова победа за семейството на Гергана пред Върховния административен съд (ВАС)

Преди време писахме, че „българските власти не разбират разликата между разрешение за дългосрочно и постоянно пребиваване, както и особеностите при членовете на семейство на български граждани„. Това неразбиране на законодателството беше и пречка за Акил, съпругът на Гергана, да получи разрешение за постоянно пребиваване в България. Акли получи отказ за издаване на разрешение за постоянно пребиваване, който отказ беше дори потвърден на първа съдебна инстанция.

Ние обаче тълкуваме законите правилно и знаехме, че сме прави. И логично нашите адвокати постигнаха поредна победа пред ВАС, който отмени отказа на Дирекция „Миграция“ гр. Добрич, както и решението на Административен съд София-град. След решението на върховните съдии се надяваме, че Миграция – Добрич ще издаде на Акил разрешение за постоянно пребиваване в Р. България – незабавно!

ЗЧРБ – чл. 25, ал. 1, т. 11

Накратко за проблема, който вече се реши от върховния съд. Пребиваващите в България чужденци, членове на семейство на български граждани (съпрузи, родители на българи и др.) могат да придобият разрешение за постоянно пребиваване, дори ако не са пребивавали законно в страната:

Разрешение за постоянно пребиваване могат да получат чужденците: членове на семейството на български гражданин, ако са пребивавали непрекъснато на територията на Република България през последните пет години.

чл. 25, ал. 1, т. 11 от ЗЧРБ

Видно от нормата на закона, за придобиване на постоянно пребиваване е необходимо да са изпълнени кумулативно следните ДВЕ условия:

  1. чужденецът да е член на семейството на български гражданин, и;
  2. чужденецът да е пребивавал непрекъснато в България през последните 5 години (да не е напускал България).

Само че Дирекция Миграция в гр. Добрич, както и Административният съд – гр. София счетоха, че чужденецът следва да е пребивавал не само непрекъснато, но и законно! Защо това е невярно сме обяснили в цитираната вече по-горе статия. Важното в случая е и, че ВАС счете, че ние сме прави, а именно:

Въз основа на така установеното административния съд, респективно административния орган са имали задължението да установят налице ли е непрекъснато пребиваване на територията на Р България през последните 5 години, без да се изисква то да е законно. Като е приложил разпоредбата на §3 от ППЗЧРБ, като същата се обвързва със законността на пребиваването, първоинстанционният съд е постановил незаконосъобразно решение, което следва да се отмени.

ВАС – РЕШЕНИЕ № 5922, София, 06.06.2023г.

Това е. Game over. След това знаково решение на върховните съдии, съдбата на много чужденци – членове на семейство на български граждани, ще се решава по един по-лесен начин.

Ако сте в подобна ситуация и ви е необходимо съдействие, можете да се свържете с нас и нашите адвокати.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *