виза за имот в България

Процедура по получаване на продължително пребиваване регламентирана в Закона за чужденците в Република България Могат ли чуждестранни граждани и чуждестранни юридически лица (дружества) да придобият недвижим имот в България? Режимът за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България от чуждестранни граждани е регламентиран отContinue Reading