Вече сме посочили в други наши статии, че за да може едно лице, гражданин на трета страна, да се установи в България, следва да получи виза тип „Д“.

За съжаление обаче дори да приложите към заявлението си всички изискуеми документи, административните органи могат да откажат издаването на виза. Често като причина за отказа се изтъква, че чужденецът ще използва страната като транзитен пункт за миграция към трета държава. Това често може да е причината за раздяла на семейството. Какви са правата Ви?

Обжалване на отказа по съдебен ред?

По принцип отказът за издаване на виза не подлежи на обжалване. Изключение от това правило, е когато чужденецът претендира засягане на основни права и свободи по Европейската конвенция за правата на човека. В този случай, отказът ще подлежи на обжалване по реда на АПК.

Обжалване пред Съд – възможно само при определени хипотези (напр. чл. 8, § 1 КЗПЧОС)

Разпоредбата на чл. 8, § 1 КЗПЧОС регламентира правото на зачитане на личния и семейния живот на лицата именно това е едно от основните права и свободи по Европейската конвенция за правата на човека. Държавите, без да нарушават произтичащите за тях ангажименти от договорите, могат да контролират влизането на чужди граждани на тяхна територия, но вмешателството в правото по отношение на семейния им живот следва да отговаря на изискванията на чл. 8, § 2 КЗПЧОС. Съгласно посочената разпоредба намесата на държавните власти в ползването на това право е недопустима, освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната, и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите. В разпоредбата на чл. 8, § 2 са очертани рамките, в които, при спазване на принципа на съразмерност, е допустимо нарушение на правото на личен и семеен живот при най-малко засягане на правата и законните интереси на лицата.

Колко важно е правото на семеен живот?

Нашите клиенти обикновено се свързват с нас още при кандидатстването за виза. Още на този етап ние се „застраховаме“ от евентуален отказ, като комуникираме с органа и му обясним, че отказ би бил незаконосъобразен, тъй като би противоречал на основен правен принцип – правото на семеен живот.

С нас се свързват обаче и клиенти на по-късен етап – напр. когато вече са получили отказ. Тогава нашия ход е ограничен, за нас остава единствено възможността да обжалваме отказа. Това понякога е по-трудно, особено когато при кандидатстването клиентът ни е представил, документи, които не отговарят на някое от условията. Въпреки че и в такива случаи сме намирали решение и изходът е бил благоприятен за клиента ни.

Има ли постоянна практика на съдилищата в тези случаи?

За съжаление, не може да сте сигурни, че ако обжалвате отказ пред съд, то той със сигурност ще бъде отменен. Адвокатът, който поеме Вашата защита, следва да бъде изключително запознат, не само с българското, но и с европейското законодателство. Не е изключение практиката на съдилищата, според която, въпреки наличие на истински брак, отказа за издаване на виза се потвърждава. Като мотиви за това Съдът може да приеме, че няма връзка между Република България и семейния живот на чужденеца по начин, налагащ правото му на пребиваване.

Нашата позиция

Дори да има такова решение, постановено срещу Вас, същото ще противоречи на европейското законодателство. Дори да сте извървели цялата процедура – ние можем да защитим Вашите права. Обърнете се към нас!

4 коментара

 1. Здравейте! Моля за съвет и съдействие! Аз съм гражданин на Армения, пребивавам в България от 1995-та година като последните близо 10 години с хуманитарен статут. Имам брак с българка от 4 години и две деца – български граждани. Искам да сменя хуманитарния статут с разрешение за постоянно пребиваване в България, тъй като хуманитарният статут не ми е удобен, а след време и българско гражданство. Можете ли да ми съдействате? И как да се свържа с вас?

  1. Добър вечер,
   Обадете се на офисните ни телефони 02-4260393 или 0884-127525 за да си запишете час за консултация.
   поздрави,
   екипът на Pososltvo.eu

 2. Искам да обжалвам, защото имам отказана виза за съпруга ми.

  1. Здравейте, съветваме ви да се свържете с офисите ни незабавно за да предприемем действия по обжалване на отказа.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *