Гергана, Акил и детето им в Добрич

В други наши статии вече сме Ви запознавали с казуса „Войната на Гергана“. Той е един от онези правни и житейски казуси, които не могат да те оставят безразличен. Как се запознахме с Гергана? С Гергана и Акил се запознахме преди повече от две години. Когато дойде в офиса ниContinue Reading

виза извънредно положение

Продължително пребиваване в условията на извънредно санитарно положение Във връзка с мерките за превенция и ограничаване на разпространението на covid-19, и след отмяната на извънредното положение в страната ни бяха приети изменения в различни закони. Един от тях е Закона за чужденците в Република България. С промяната на закона сеContinue Reading

извънредни причини

Колко дълго чужденец може да пребивава на територията на страната? Съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), чужденците в общия случай пребивават в Република България: 1. краткосрочно – до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период от датата на влизането в страната; 2.Continue Reading