българин или български произход

Казусът накратко автор: Александър Добринов Майката на Антон е родена през 1946г. в България като българска гражданка. В момента на раждането и и двамата и родители са български граждани с небългарска националност. Все още малолетна, тя, заедно с родителите си имигрира от България и всички те се отказват от българскотоContinue Reading

българско гражданство за родени в СССР

Сериозни проблеми с получаване на българско гражданство от бивши граждани на СССР Българо-съветската дружба до 1989г. доведе до немалко смесени бракове между българи и граждани на СССР. Съгласно действащото към онзи момент законодателство, родените от тези бракове деца можеха да получат гражданство по избор – или на майката или наContinue Reading

книги български

Съгласно Закона за българското гражданство (ЗБГ), Гражданство не може да се установява по съдебен ред. За установяване на българско гражданство заинтересованото лице следва да премине през определена законоустановена процедура. Процедура Молба Процедурата започва с молба по образец до Министерството на правосъдието или в дипломатическо или консулско представителство на Република България.Continue Reading