Виза за България

Виза за България – това е мечтата за много чужденци, която сега е по-лесно осъществима. С помощта на Posolstvo.eu, процедурата по кандидатстване ще е по-кратка, а крайният резултат – значително по-вероятно да бъде положителен.

Ние предлагаме цялостна поддръжка за чужденци, които желаят да получат българска виза. Нашият екип предлага правна и консултантска помощ за получаването на всички видове български визи, с акцент върху визата за дългосрочно пребиваване тип Д.

Видове български визи

Виза Д – вратата към легална имиграция в България

България издава три вида визи, които са обективирани в Закона за Чужденците в РБ. Тези визи са съответно за:

 1. летищен транзит (вид „A“);
 2. краткосрочно пребиваване (вид „C“);
 3. дългосрочно пребиваване (тип „D“).

Нашият опит в областта на легалната имиграция – в помощ на клиента да получи българска виза

Когато заявлението за виза е подадено чрез нашите адвокати, властите знаят, че евентуален отказ най-вероятно ще бъде обжалван в съда. А това кара длъжностните лица да са особено внимателни и да не постановяват необосновани откази. Допълнително, нашата репутация служи и като „застраховка“ за властите относно „добросъвестността“ на кандидата за виза. Това е и една от основните причини, поради която ние не приемаме всеки за наш клиент за съдействие по получаване на виза. Това обаче е и наше предимство, което работи в полза за нашите клиенти.

Защо заявлението за българска виза е най-важната стъпка към легална имиграция

За да получи разрешение за продължително пребиваване, всеки чужденец трябва най-напред да получи виза Д. Дори чужденецът да е от държава, с която ЕС има безвизов режим (например САЩ, Австралия и др.), получаването на виза Д е задължително.

В много случаи, с цел легална имиграция в България и ЕС, кандидатът трябва най-напред да получи краткосрочна виза C, а след това и виза Д. Такъв е случаят например, когато чужденец желае да сключи граждански брак с български гражданин. В този случай, най-удачно е първо чужденецът да получи виза C. Това е необходимо за да може чужденецът да посети България и да сключи брак с българския си партньор. След това, чужденецът трябва да получи и виза Д, като за целта ще трябва да пътува в чужбина за да кандидатства за нея. Едва след получаването на виза Д, чужденецът може да подаде документи за разрешение за пребиваване.

Визов център - виза България - Posolstvo.eu

Визовият център на Posolstvo.eu’s – на разположение на клиента

Нашият визов център е удобно разположен в сградата на белгийското посолство в София. От визовия център ние обслужваме чуждестранни клиенти, като им помагаме да получат българска виза. Моля да имате предвид, че ние не сме визов център, който съдейства за групови туристически визи. Ние предлагаме услуги на избрани клиенти, за които сме преценили, че споделят европейските ценности и възнамеряват да спазват стриктно законите на страната.

Ние съдействаме основно за получаване на виза Д, като обезпечаваме пълно законово съответствие и постигане на максимална успеваемост!

Posolstvo.eu

Клиентите се обръщат най-често към нас, когато кандидатът трябва да подготви документите за получаване не виза или когато визата е била отказана. Логично, колкото по-рано се свържете с нас, толкова по-голяма е вероятността за получаване на виза.

Но дори ако визата ви е отказана, не трябва да се отчайвате. Обикновено ще ви бъде даден 14-дневен срок да обжалвате отказа. Ако се свържете с нас навреме, шансовете ви за положителна развръзка ще са добри.

Как можем да ви помогнем при кандидатстването за българска виза

Когато приемаме да работим с клиент и да му съдействаме за получаването на българска виза, ние помагаме със следното:

 • Консултантски съвети относно легална имиграция в България и получаване на българска виза;
 • Съдействие с подготовката на заявлението за виза и придружаващите документи;
 • Комуникацията с административните органи (посолства, консулства, МВнР и др.);
 • Правна инспекция на подготвените документи;
 • Съдействие за назначаване на срещи и интервюта в българските дипломатически мисии в чужбина;
 • Съдействие за получаване на разрешение за подаване на документи за виза в държава, различна от държавата на кандидата;
 • Услуги по верификация на визи;
 • Осигуряване на адвокат, който да придружи кандидата за виза при подаване на документи и интервюта;
 • Проследяване на подадени документи и статут на визови заявления;
 • Обжалване в съда, чрез лицензиран имиграционен адвокат, на откази за издаване на виза;
 • Повторно подаване на визови заявления след отказ или обжалване.

За допълнителна информация ви препоръчваме да прочетете релевантните статии от сайта на Адвокати.net. А за съдействие за кандидатстване за българска виза, моля да се свържете с офисите ни.