Официалният превод на английски на Конституцията на Република България – повод за размисъл…

Като сме тръгнали да променяме Конституцията с цел да разрешим на лица с двойно гражданство да стават министри и народни представители, най-добре и да пренапишем Конституцията на английски, в угода на бъдещите ни управници…Александър Добринов
Alexander Dobrinov - speaker

Многократно сме писали за противоречията между Конституцията на Р България (КРБ) и Закона за българското гражданство (ЗБГ). Най-основното такова според нас е основополагащата разпоредба на чл. 25, ал. 1 от КРБ с нормите на ЗБГ относно това кой е български гражданин. Най-общо казано, според нас КРБ указва, че всеки, на когото поне единият родител е български гражданин е също (автоматично) български гражданин. Разпоредбите на ЗБГ обаче предвиждат, че тези лица, ако родителят им не е бил български гражданин към момента на раждането им, следва да преминат процес на натурализация за да получат българско гражданство.

Текстът на Конституцията на сайта на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КРБ е написана на български език и единствено този текст е меродавен. Съществуват многобройни преводи разбира се, но „най-официалният“ превод на английски език би трябвало да е този, който е публикуван на сайта на Народното събрание. Нека да сравним обаче как висшият орган на законодателната власт е разбрал българския текст и го е превел на английски.

small Bulgarian flag

КОНСТИТУЦИЯ

Български гражданин е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин или който е роден на територията на Република България, ако не придобива друго гражданство по произход. Българско гражданство може да се придобие и по натурализация.

чл. 25, ал. 1 от КРБ, както е публикуван на сайта на НС – https://www.parliament.bg/bg/const
US flag

CONSTITUTION

A Bulgarian citizen shall be anyone born of at least one parent holding a Bulgarian citizenship, or born on the territory of the Republic of Bulgaria, should he not be entitled to any other citizenship by virtue of origin. Bulgarian citizenship shall further be acquirable through naturalization.

чл. 25, ал. 1 от КРБ, както е публикуван на сайта на НС на АНГЛИЙСКИ ЕЗИКhttps://www.parliament.bg/en/const

В този материал ще коментираме само първата част на разпоредбата (удебеления текст).

Граматически анализ и противоречия

За специалистите, които се занимават с института на българското гражданство и знаят английски език, тези два текста не са идентични. Българският текст определя за български гражданин всеки, на когото поне единият родител е български гражданин, без да се поставят никакви допълнителни условия. Текстът е кратък и ясен:

Български гражданин е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин

Тоест, граматическото тълкуване е такова, че български гражданин е и всеки, чийто родител е придобил българско гражданство в един по-късен етап от живота си. Например двама френски граждани създават семейство и им се ражда дете през 1990г., което е френски гражданин по произход. В последствие, през 2001г. френският баща бива натурализиран в България и получава българско гражданство. Съгласно граматическото тълкуване на КРБ, в този момент през 2001г. и детето му става автоматично български гражданин по силата на чл. 25, ал. 1 от КРБ.

В английският превод обаче нещата стоят по друг начин. Тук смисълът на текста е такъв, че детето трябва де било родено с поне единият родител – български гражданин (към момента на раждането). Тоест в горната хипотеза на френското семейство, детето няма да се счита за български гражданин от 2001г. насам, след като баща му е станал български гражданин. Това е така, защото баща му не е бил български гражданин към момента на раждането на детето.

За съжаление българската правна практика възприема подхода именно на английският превод, сякаш забравяйки оригиналният текст на български. Тоест чл. 25, ал. 1 от КРБ се прилага именно така, както е преведена на английски език. Странно или закономерно? Оставаме на читателя да прецени.

Изгубени в превода?

Но дали не е вината в нас, защото може би не си превеждаме правилно английския текст, смятайки, че той се различава от българския оригинален текст. Нека да видим как английският текст ще се преведе на български от два от основните онлайн преводача Google Translate и DeepL:

Български гражданин е всеки, роден от поне един родител с българско гражданство или роден на територията на Република България, ако по произход няма право на друго гражданство. Българско гражданство се придобива и по натурализация.

Преведено с Google Translate online

Български гражданин е всеки, който е роден от поне един родител, притежаващ българско гражданство, или е роден на територията на Република България, ако няма право на друго гражданство по силата на произхода си. Българско гражданство се придобива и по натурализация.

Преведено с DeepL desktop version

Както виждаме и превода на превода (нещо като ремонт на ремонта) ни води до извода, че английската версия, публикувана на сайта на НС не съответства с българския оригинал. Странно е защо английския текст на българската Конституция въвежда ограничения, които не съществуват в оригиналния текст на основния закон. И още по-странно е защо в процедурите по придобиване и установяване на българско гражданство се възприема именно смисълът, който се налага от английския превод…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *