В други наши статии вече сме посочвали, че интересите на нашите клиенти са на първо място. Дори битката да е продължителна, екипът ни от специалисти ще направи всичко възможно, а дори и повече, за да защити правата им.

За съжаление обаче резултатът от битката зависи не само от нас. Много често административните орани имат друго тълкуване на законите. За съжаление погрешно. В тези случаи, за щастие, ние можем да обжалваме техните незаконосъобразни актове. Какво става обаче, когато си Съдът сгреши?

Отговорност на държавата за вреди?

Съгласно чл. 7 от КРБ, Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. С последното изменение на ЗОДОВ се даде възможност по реда на този закон и когато вредите са причинени от достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз, да се търси обезщетение за претърпените вреди. Съгласно постоянната практика на Съда на ЕС, отговорност на държавата за вреди, причинени на частноправните субекти вследствие нарушения на правото на Съюза, може да възникне независимо от това, кой е публичният орган, извършил нарушението, съответно независимо от вида нарушението – било то поддържане в сила на национална правна норма, която противоречи на правото на ЕС или решение на административен орган или на национална юрисдикция, която се произнася като последна инстанция в противоречие с правото на ЕС.

Кои държавни органи мога да осъдя, в случай, че са нарушили правото на ЕС?

Вредата може да е причинена от всеки държавен орган – в това число административен и съдебен орган, действащ като последна инстанция. Всички те могат да се ответници по този специален иск по ЗОДОВ.          

Откога е възможността да се търси обезщетение по реда на ЗОДОВ?

С последните изменения и допълнения на ЗОДОВ /изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 29 Ноември 2019 г. / изрично в националното право се въведе ред за разглеждане на исковете за обезщетения за вреди, причинени от достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз.

Нашата мисия

Вярваме че нашите клиенти заслужават най-доброто. Независимо от всичко, когато сме убедени в правотата си, няма да спрем да защитаваме интересите на клиентите си! Ние знаем правата на клиентите си! Това знание е плод на дългогодишни познания и опит, четене на съдебна практика, както на българските съдилище, така и на европейските такива.

Актуално

Най-новото ни дело ще се гледа от Административен съд – Добрич и е насрочено за 18.11.2020 г. от 13:50 ч. Делото е от обществен интерес, а производството е образувано по заведена Искова молба от А.С., с място на раждане Пакистан, настоящ адрес в гр.Балчик срещу Директора на ОД на МВР Добрич и срещу Върховен административен съд София, с правно основание чл.2в от ЗОДОВ. С исковата молба се претендира да бъдат осъдени солидарно двамата ответници, да му заплатят обезщетение в размер на 20 000 лева, поради нарушение на Правото на Европейския съюз при постановяване на техните актове.

Тъй като делото се ползва от обществен интерес, същото вече е отразенo от някои местни медии, а именно в Като от филм: Пакистанец и Гергана от Балчик в драматична битка да са семейство в България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *