Как държавните органи ни пречат да упражним правата си във връзка с получаване на българско гражданство по произход?

Откази при текущите процедури

Вече сигнализирахме за множество откази при кандидатстване за българско гражданство по произход. Изключително тревожно е, че дори чужденци, които законосъобразно са се сдобили с документ, установяващ български произход от ДАБЧ, получават откази за българско гражданство, тъй като според компетентните органи, те не са доказали наличието на възходящ българин.

Липса на свободни часове за подаване на молба и провеждане на интервю

В случай, че имате отказ за издаване на указ от Вицепрезидента за българско гражданство по произход, то на пръв поглед може да Ви се стори, че най-лесно би било просто да подадете документите си отново и да чакате друг резултат. Това обаче не е вярно. На първо място ще следва да набавите и представите отново всички документи, като няма да Ви предоставят никой от документите, които вече сте подали. На следващо място – ще трябва да резервирате дата и час за подаване на документи и провеждане на интервю чрез системата на Министерството на правосъдието. Към днешна дата, първият свободен час е след повече от година. На трето място, изключително възможно е резултатът на практика да бъде същият.

Има ли изход от ситуацията с гражданството по произход, според българския закон?

В някои от случаите, напр. когато Съветът по гражданство е отказал да образува процедурата, българският закон Ви дава право да обжалвате този отказ, тъй като същият представлява индивидуален административен акт. Ако при Вашия случай процедурата се е развила, но е налице отказ от страна на Вицепрезидента да издаде указ за гражданство, то тогава ситуацията с отказ за гражданство по произход няма положителен изход, тъй като нямате законова възможност да обжалвате крайния акт на Вицепрезидента, тъй като той не е административен орган. Разбира се, може да опитате други варианти, които позволява българското законодателство, но, за съжаление, същите не водят до положителен изход, а именно:

Молба за преразглеждане

Молба за преразглеждане до МП

Ако спрямо Вас е налице отказ за издаване на указ, Вие може да подадете молба за преразглеждане. За съжаление, обаче от МП ще Ви върнат отговор, че няма такава възможност съгласно ЗБГ. Тук следва да се обърне внимание, че последният е материален, а не процесуален закон, в тази връзка това би било ирелевантно. Не е така обаче според решаващите органи.

Молба за преразглеждане до Вицепрезидента

Молбата за преразглеждане може да бъде отправена и до Вицепрезидента, тъй като последният е решаващият орган. На практика обаче Вицепрезидентът може и никога да не отговори на тази молба, въпреки многобройни запитвания и справки.

Жалба до Омбудсмана

Въпреки че е ясно, че в ситуацията се касае за „лоша администрация“, най-малко заради липсата на информация. След извършената проверка Омбудсманът ще отговори формално, че същият няма компетентност по въпроси свързани с българското гражданство.

Нашето решение за „изход“ от ситуацията с гражданството по произход – позоваване на законодателството на ЕС (и не само)

Posolstvo.eu green sign

Въпреки че ако прочетете всичко изложено дотук ще Ви се стори, че няма изход от тази ситуация, това не е вярно! Обърнете се към нас, ние ще проучим внимателно Вашия случай, ще подадем необходимите жалби до компетентните институции, като ще приложим не само българския закон, но и законодателството на ЕС. Последното ни дава по-широко поле на действие, а с това и възможности за по-добри резултати. Ние ще гарантираме Вашите права! Обърнете се към нас!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *