Както вече сме разгледали в друга наша статия един от начините за придобиване на българско гражданство, е в случай, че молителят докаже, че е от български произход.

След подаване на молбата

След подаване на молбата за българско гражданство законовият срок за отправяне предложение от Министъра на правосъдието за издаване на указ по чл. 34 ЗБГ е дванадесетмесечен. В този срок проверка за статуса на Молбата може да се прави от молителите в специална система.

Какво се случва на практика?

На практика, все повече клиенти се свързват с нас, тъй като при справка по преписката си, са установили, че Съвета по гражданство не е уважил молбата им за гражданство. Това е особено обезпокоително, тъй като той няма правомощие да се произнася по същество по молбата.

Какви са правата Ви?

Проучване

Ако попадате в такава хипотеза, за съжаление ще Ви трябва професионална помощ. На първо място трябва да се направи внимателно проучване и да се разбере дали е налице отказ за образуване на процедурата от страна на Съвета по гражданство или се е стигнало и до други етапи – дали има предложение от страна на Министъра на правосъдието за издаване на указ. В случай, че просто Съвета по гражданство не е уважил молбата и я е архивирал, Вие можете да защитите правата си, тъй като възпрепятства законното право на кандидата да докаже пред държавата в лицето вицепрезидента на Република България, че има право да получи българско гражданство, според действащото българско законодателство.

Съдебно обжалване

Отказът за образуване на производство за придобиване на българско гражданство е самостоятелен индивидуален административен акт, тъй като засяга законен интерес на доверителя ми, който се изразява във възможността, предоставена от ЗБГ, лице, което не е български гражданин, да подаде молба, по която да се образува производство за разглеждане на неговия случай.           

Обърнете се към нас!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *