На 29 март 2017 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия информира Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Европейския съюз. На 31 януари 2020 г. членството на страната в Европейския съюз приключи.

Последици от оттеглянето

Обединеното кралство престава да бъде държава-членка

Обединеното кралство се превръща в трета страна за ЕС.

Обединеното кралство продължава да е обвързано с право на ЕС

Страната продължава да е обвързана с правото на Европейския съюз до края на преходния период. Последният започва да тече на 1 февруари 2020 г. и трябва да приключи на 31 декември 2020 г., но може да бъде удължен с още две години. Удължаването може да стане само след постигане на съгласие между Великобритания и ЕС.

Придобиване на българско гражданство от гражданите на Обединеното кралство

Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство не съдържа правила за уреждане на въпросите, които се отнасят до придобиване и освобождаване от гражданство, като уреждането им е оставено в компетентността на отделните държави.

Придобиване на българско гражданство по натурализация от граждани на Обединеното кралство

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за българското гражданство, лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация отговаря на определени условия.

Едно от тези условия е да е освободено от досегашното си гражданство или да бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство.

В следващата алинея на същия член са изброени лицата, за които не се прилага изискването за освобождаване от досегашното им гражданство, като между тях са посочени гражданите на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

След оттеглянето си от ЕС, Обединеното кралство вече не попада в изключенията, а неговите граждани, които желаят да кандидатстват за българско гражданство по натурализация ще следва да се откажат от британското си гражданство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *