българско посолство Париж

В условията на световна пандемия, много наши клиенти се намират на територията на друга държава, различна от страната си на произход. Някои от тях са получили разрешение за пребиваване в държавата, но разрешението им е изтекло, а в настоящите условия на пандемия, за съжаление, това разрешение не може да бъдеContinue Reading

marriage between Bulgarian and foreigner

В предишни статии разгледахме и съпоставихме узаконяване престоя на чужденец, член на семейство на гражданин на ЕС и узаконяване престоя на чужденец, член на семейството на българин. Направихме съпоставка, откроихме приликите и различията между двете процедури, повече за това ТУК. Настоящата статия няма за цел да преповтаря горната, същата еContinue Reading

Bulgarian - EU marriage

… освен ако гражданинът на ЕС е българин! Лесно или трудно е двама влюбени – българка и индиец, които са сключили брак, да се установят законно в България? Колко голяма може да е разликата, ако желаещите да се установят в страната ни са женени, но жената е испанка, а мъжътContinue Reading

Marriage with Bulgarian national - opportunities

В случай, че сключите брак с български гражданин ще имате възможности, които в други случаи законът не предоставя на чужденците. Преди всичко следва да имате предвид, че получаването им е предвидено само като възможност. Последното предполага и субективна оценка на имиграционните власти. В случай, че желаете да се възползвате отContinue Reading

wedding in Bulgaria to get residency

Брак в България и получаване на разрешение за пребиваване (включително имиграционна виза D) през 2020 г. Бракът се счита за най-бързият и лесен начин за получаване на права за пребиваване в определена страна. Много от вас сигурно са гледали филма на „Зелената карта“ с Жерар Депардийо и Анди Макдауъл. ВъвContinue Reading