Члена семейство на гражданин на ЕС, който е чужденец, може да влезе в България, заедно със съпруга си, с/без виза, в зависимост от това дали има документ за пребиваване в държава членка.

Ако чужденецът има документ за пребиваване в държава членка

В този случай входна виза не се изисква.

В случай, че чужденецът няма документ за пребиваване

Приложимият закон е ЗАКОН ЗА ВЛИЗАНЕТО, ПРЕБИВАВАНЕТО И НАПУСКАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА (ЗАГЛ. ДОП. – ДВ, БР. 97 ОТ 2016 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 34 ОТ 2019 Г.). Съгласно чл. 4, ал. 2 от цитирания закон „член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз, влиза на територията на Република България с валиден паспорт и виза, когато такава се изисква.

Ако гражданин на трета държава, член на семейство на гражданин на ЕС, желае да пътува с него в България, и няма разрешено пребиваване в България или друга държава-членка, същият има нужда от входна виза за краткосрочен престой. Имайте предвид, че в този случай приложение има Директива 2004/38/ ЕО, съгласно която в тези случаи такава виза, следва да бъде издадена безплатно и възможно най-бързо.

Какви документи се изискват за издаване на входна виза?

Във връзка с приложимата Директива 2004/38/ ЕО, за издаване на виза чужденецът, който не е гражданин на ЕС, трябва да приложи следните документи към заявлението за издаване на виза:

  1.  валиден паспорт, доказващ неговата самоличност и гражданство;
  2. документ, доказващ семейна връзка с гражданин на ЕС (например акт за сключен брак, акт за раждане и др.) и финансова зависимост (ако се изисква);
  3. декларация, че двойката ще пътува заедно.

Съгласно цитираната Директива, този списък е изчерпателен и от членовете семейство, които не са граждани на ЕС, не може да се изисква да представят каквито и да е други документи в подкрепа на заявлението си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *